Konferencja w Gdańsku

20 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się ogólnokrajowa debata "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio". Uczestnicy wystosowali do parlamentarzystów, rządu, samorządu i administracji publicznej apel "o godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce”.

 

"Apel gdański" przedstawia najważniejsze oczekiwania środowisk osób niepełnosprawnych w Polsce związane z wdrażaniem Konwencji.

Sygnatariusze dokumentu deklarują wolę wspólnej pracy z parlamentem, rządem, samorządem i administracją publiczną w tym zakresie. Wzywają do pilnego opracowania, z udziałem środowisk osób niepełnosprawnych, krajowej strategii wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, precyzującej cele, etapy, zadania, wskaźniki, terminy i konkretną odpowiedzialność za realizację działań służących wdrażaniu Konwencji.

Wzywają do opracowania planu przyjmowania rozwiązań legislacyjnych, jakie powinny zostać wprowadzone w celu pełnego dostosowania polskiego prawa i obowiązujących przepisów do zapisów Konwencji, a także do opracowania założeń, a następnie przygotowania projektu i przyjęcia nowego rozwiązania ustawowego regulującego politykę państwa wobec niepełnosprawności.

Znaczenie "Apelu gdańskiego" polega na tym, że inicjuje on bezpośrednią dyskusję na temat wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych między środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich organizacjami członkowskimi a polskimi władzami - krajowymi i terenowymi.

Udział w debacie wzięło ponad 300 przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami z całej Polski, w tym liderzy organizacji osób niepełnosprawnych i ich ogniw terenowych, a także przedstawiciele parlamentu, rządu i samorządu. W debacie uczestniczyli m.in. senator Jan Filip Libicki, Jarosław Duda - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Teresa Hernik - prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prezesi największych organizacji członkowskich osób niepełnosprawnych.

List do uczestników debaty wystosowała Anna Komorowska - małżonka Prezydenta RP.

Organizatorem debaty było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych wraz z Unią Metropolii Polskich i Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny, a partnerem w przedsięwzięciu - Miasto Gdańsk.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).