Ilustracja: Kartka z kalendarza z datą 5 maja

5 maja już po raz trzeci obchodzimy Europejski Dzień Niezależnego Życia. Koncepcja Niezależnego Życia jest znacznie starsza niż Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i odegrała ważną rolę w jej kształtowaniu. Koncepcja ta wpisuje się bowiem w trwającą debatę na temat niezależności, jako przeciwieństwa wzajemnej zależności, czy współzależności. „Niezależne życie” nie oznacza „niebycia zależnym” od innych osób w ogóle, ale posiadanie wolności wyboru i kontroli nad własnym życiem i sposobem bycia.

 

Niezależne życie jest możliwe poprzez kombinację rozmaitych środowiskowych i indywidualnych czynników umożliwiających osobie niepełnosprawnej[1] osiągnięcie niezależności we własnym życiu. Oznacza prawdziwą możliwość dokonywania wyborów: gdzie żyć, z kim i jak. Niezależne życie wymaga, aby budynki, transport i informacja były dostępne. Wymaga dostępności technicznego wsparcia[2], dostępu do osobistego asystenta[3] oraz wsparcia w lokalnym otoczeniu[4]. Podobnie dostępne powinny być usługi, świadczone zgodnie z zasadą równych możliwości, w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym elastyczność w codziennym życiu. Konieczne jest podkreślenie, że niezależne życie winno być dostępne dla każdej osoby niepełnosprawnej, bez względu na płeć, wiek i poziom wsparcia jakiego ta osoba wymaga. Niezależne życie to codzienna demonstracja polityki publicznej opartej na filozofii praw człowieka.

Sytuacja osób niepełnosprawnych żyjących w Europie - niestety - nie staje się lepsza: ciągle napotykamy elementy dyskryminacji i istotne bariery utrudniające niezależność i włączanie się w główny nurt życia społecznego. Dlatego właśnie konieczne jest ciągłe podnoszenie wiedzy na ten temat poprzez interesujące akcje i pomysły. Zachęcamy do informowania Państwa przyjaciół i lokalnej społeczność o wadze tego dnia – tylko determinacja, bycie widocznym i walka pozwoli na osiągnięcie celów osób niepełnosprawnych i poprawę warunków ich życia.

W tym dniu podnosimy świadomość wagi i prawa do niezależnego życia, oraz tego, iż niezależne życie osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających normalne, codzienne funkcjonowanie. Wiele krajów będzie celebrowało ten dzień wraz z Europejską Siecią na rzecz Niezależnego Życia (ENIL – European Network for Independent Living).

 

Dumni, Silni, Widoczni

Europejski Dzień Niezależnego Życia to okazja, aby pokazać, iż osoby niepełnosprawne są Dumne, Silne i Widoczne. Z roku na rok akcja obejmuje kolejne kraje Europy, a zaangażowanie osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół staje się mocniejsze i bardziej imponujące. Dotychczas ponad 20 krajów włączyło się w obchody Europejskiego Dnia Niezależnego Życia. Poprzez konferencje, akcje protestacyjne, wystawy fotograficzne i akcje typu flash-mob, osoby niepełnosprawne i zrzeszające je organizacje poszerzają wiedzę na temat filozofii stojącej u podstaw obchodów tego dnia. W ubiegłym roku w obchodach brały udział m.in. Litwa, Szwecja, Łotwa, Norwegia, Grecja, Francja, Serbia, Armenia, Włochy, Słowenia, Wielka Brytania, Portugalia, Bośnia, Cypr, San Marino, Niemcy i Hiszpania. W bieżącym roku wiele krajów dołączy do obchodów. Francja postanowiła wdrożyć program „Pogromców mitów niezależnego życia”, Chorwacja pokaże wystawę fotograficzną mającą na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Belgii (Flandrii) po raz kolejny prowadzona będzie akcja pod hasłem „Poznaj Innego” – w miejscu publicznym wystawiony zostanie namiot, w którym będzie można porozmawiać z osobą doświadczającą życia z niepełnosprawnością. Natomiast w Lizbonie (Portugalia) odbędzie się konferencja organizowana przez Centrum Niezależnego Życia (Centro de Vida Independente).

Zachęcamy do dołączenia do akcji. Jeśli chcecie Państw podzielić się swoimi pomysłami na obchody Europejskiego Dnia Niezależnego Życia w roku bieżącym, napiszcie do Kamila Goungor, na adres: Europejską Siecią na rzecz Niezależnego Życia. Relację prasową z obchodów można przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Możliwe jest też dołączenie do akcji na Facebooku – pomagajcie w podnoszeniu świadomości na temat akcji i wagi Niezależnego Życia poprzez użycie hashtagu #enililday. Można również podzielić się swoim pomysłem używając hashtagu #ENILILDAY w mediach społecznościowych.

 

Przypisy:

1) Europejska Sieć na Rzecz Niezależnego Życia (ENIL – European Network for Independent Living) używa pojęcia “osoby niepełnosprawne”, a nie “osoby z niepełnosprawnością” po to, aby zwrócić uwagę na fakt, iż osoby są bardziej niepełnosprawne poprzez środowiskowe, systemowe i świadomościowe bariery istniejące w społeczeństwie, niż przez ich własne ograniczenia sprawności; pogląd ten jest zgodny ze społecznym modelem niepełnosprawności.   ↑

2) Deinstytucjonalizacja jest procesem politycznym i społecznym prowadzącym do przejścia od instytucjonalnej opieki, izolacji i segregacji do niezależnego życia. Efektywna deinstytucjonalizacja ma miejsce wtedy, kiedy osoba objęta zinstytucjonalizowanymi formami wsparcia ma możliwość pozostania w pełni obywatelem i kontrolowania własnego życia. Kluczowe dla procesu deinstytucjonalizacji jest zapewnienie zamieszkania – dostępnego i możliwego do sfinansowania, dostępu do usług publicznych oraz osobistej pomocy i wsparcia w lokalnej społeczności. Deinstytucjonalizacja to również unikanie instytucjonalizacji w przypadku osób starszych oraz zapewnienie aby dzieci mogły żyć w swoich rodzinach i w środowisku sąsiadów i społeczności lokalnej, zamiast bycia segregowanym w instytucjonalnych formach pomocy.   ↑

3) Osobisty asystent jest „narzędziem”, które umożliwia niezależne życie. Pomoc asystenta powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i zależna od indywidualnej sytuacji danej osoby. Osoby niepełnosprawne muszą mieć prawo rekrutować, szkolić i wyposażać swoich asystentów w odpowiednie środki, i to one powinny móc wybierać model zatrudnienia asystenta najlepszy do swoich potrzeb. Powinny dysponować środkami finansowymi na pokrycie wynagrodzenia asystenta i inne koszty związane z jego zatrudnieniem. Środki przeznaczone na to wsparcie powinny być adekwatne do wysokości zarobków w danym kraju i pochodzić z dedykowanego finansowania.   ↑

4) Rozwijanie wsparcia w społeczności lokalnej wymaga zarówno politycznego, jak i społecznego podejścia. Wymaga polityk publicznych czyniących usługi społeczne, takie jak mieszkanie, edukacja, transport, opieka zdrowotna i inne – dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby te muszą mieć dostęp do podstawowych usług i możliwości, aby żyć jako pełnoprawni obywatele. Wsparcie to powinno być blisko miejsca zamieszkania, aby uniknąć segregacji takiej jak instytucjonalne formy zamieszkania, szkoły specjalne, długotrwała hospitalizacja oraz konieczność zapewnienia specjalnego transportu, ponieważ transport publiczny jest niedostosowany.   ↑

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).