Logo projektu 'Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne'

31 sierpnia 2016 zakończyła się faza badawcza w projekcie współrealizowanym przez PFON pn. „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”, dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

W ramach tego etapu projektu, w oparciu o wcześniejsze dane oraz badania Centrum Deliberacji, został opracowany modelu dialogu, przeprowadzono konsultacje założeń tego modelu i specyfikacji technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności) oraz przygotowano prototyp platformy internetowej implementującej założenia modelu dialogu wraz z dokumentacją techniczną.

Następnie przeprowadzono konsultacje prototypu i w oparciu o wyniki tych konsultacji wprowadzono zmiany do platformy, uaktualniono instrukcje dla urzędników i mieszkańców oraz przygotowano podręcznik użytkownika i materiały szkoleniowe. Ostatnim działaniem było eksperymentalne wykorzystanie platformy w dwóch miastach - Nowej Dębie i Olsztynie - oraz wprowadzenie ostatecznych zmian do narzędzia.

Wkrótce rozpocznie się faza pilotażowa,  w ramach której zostaną przygotowane i przeprowadzone szkolenia z zakresu korzystania z platformy oraz przeprowadzone pilotażowe konsultacje z wykorzystaniem platformy w 8 miastach. Na zakończenie realizacji projektu zebrany materiał zostanie przeanalizowany, upowszechniona zostanie wiedza o narzędziu i wynikach projektu, a platforma przygotowana do wdrożenia na szeroką skalę.

Z dotychczasowymi rezultatami projektu można zapoznać się na stronie projektu:

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).