Fragment

Rekomendacje prawne wraz z oceną skutków proponowanych regulacji dotyczących spraw zagranicznych to pierwsze z opracowań, składających się na raport końcowy projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Dokument właśnie został opublikowany na stronie www projektu.

 

„Produktem końcowym" naszego projektu są rekomendacje dla poszczególnych polityk publicznych. To propozycje rozwiązań prawnych i pozaprawnych, które sprawią, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zostanie w rzeczywistości wdrożona do polskiego porządku prawnego i praktyki funkcjonowania państwa.

Każda z nich wskaże adresata, termin realizacji lub wdrożenia, a także ocenę skutków krótko- i długoterminowych ich wdrożenia, z uwzględnieniem ich oddziaływania na sferę publiczną, społeczną oraz finansową. Propozycje konkretnych zmian prawnych mają formę taką, jak dokumenty rządowe, będące projektami założeń ustaw lub projektami zmian ustaw albo rozporządzeń. Odpowiednie organy mogą więc bez dalszej zwłoki i bez nakładu pracy rozpocząć odpowiednie procedury prawodawcze.

Zbiór rekomendacji został podzielony na 20 działów administracji rządowej. Jako pierwsze zostały sporządzone i opublikowane rekomendacje dla działu sprawy zagraniczne. Kolejne będą publikowane w najbliższych tygodniach.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).