Nasza nazwa to teraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami – taką decyzję podjął Nadzwyczajny Kongres Forum, który odbył się 9 marca 2019 r. Dokonano także innych zmian w statucie, które m. in. umożliwią wstępowanie do Forum mniejszym stowarzyszeniom i fundacjom. Wybrano tez nowe władze PFON.

W III Nadzwyczajnym Kongresie PFON uczestniczyli delegaci z 8 organizacji członkowskich.

Postanowiono o zmianie nazwy organizacji na Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.  Motywem tej decyzji był zamiar jednoznacznego podkreślenia, że fakt niepełnosprawności jest tylko jedną z wielu cech danej osoby.

Uczestnicy III Nadzwyczajnego Kongresu PFONXIII Kongres PFON

Do statutu PFON wprowadzono także nowe zasady członkostwa. Dokument w nowej wersji przewiduje:

 • członkostwo pełne, które może uzyskać
  • stowarzyszenie o charakterze ogólnopolskim, liczące powyżej 200 członków i jednocześnie posiadające jednostki terenowe przynajmniej w trzech województwach,
  • związek stowarzyszeń,w skład którego wchodzą stowarzyszenia liczące łącznie powyżej 400 członków, lub w skład którego wchodzą stowarzyszenia zarejestrowane przynajmniej w trzech województwach, liczące łącznie powyżej 200 członków

  Ponadto w zarządzie organizacji będącej członkiem pełnym ponad 50% muszą stanowić osoby z niepełnosprawnościami lub rodzice, opiekunowie prawni, osoby z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami, wymagających wsparcia w podejmowaniu decyzji.

  Członek pełny będzie mógł być reprezentowany na Kongresie PFON przez trzech delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 • członkostwo zwyczajne może uzyskać stowarzyszenie lub fundacja niespełniająca kryteriów z poprzedniego punktu, mające w zarządzie powyżej 50% osób z niepełnosprawnościami lub rodziców, opiekunów prawnych, osób najbliższych osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia w podejmowania decyzji.

  Członek zwyczajny będzie mógł być reprezentowany na Kongresie PFON przez jednego delegata z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 • członkostwo stowarzyszone może uzyskać inne stowarzyszenie lub fundacja, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  Członek stowarzyszony będzie mógł być reprezentowany na Kongresie PFON przez jednego delegata z czynnym prawem wyborczym.

Statut PFON w nowej wersji opublikujemy w dziale Dokumenty PFON po jego zarejestrowaniu przez sąd.

Nadzwyczajny zjazd dokonał także zmian we władzach PFON. W skład Zarządu zostali wybrani:
dr Krzysztof Kurowski - przewodniczący
Łukasz Walczyński - wiceprzewodniczący
dr Katarzyna Roszewska - wiceprzewodnicząca
dr Monika Zima-Parjaszewska - sekretarz
dr Anna Drabarz -  skarbnik

Sylwetki członków Zarządu są dostępne w dziale Władze PFON.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Jolanta Grygielska - przewodnicząca
Joanna Szyszkowska - wiceprzewodnicząca
Zbigniew Skulski - sekretarz

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).