Ilustracja: ikona symbolizująca wykluczenie

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z niepokojem obserwuje pojawiające się w przestrzeni publicznej przekazy odwołujące się do stereotypowego wizerunku niepełnosprawności i przejawy stygmatyzacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób doświadczających kryzysu psychicznego.

 

Spot „Nie świruj. Idź na wybory” prowadzi do zakazanej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Budzi to tym większe oburzenie, gdy uczestniczą w tym osoby publiczne i przedstawiciele świata kultury, posiadające powszechny autorytet. Popierając potrzebę podnoszenia świadomości obywatelskiej w zakresie prawa wyborczego, nie zgadzamy się na działania stygmatyzujące i naruszające godność osób z niepełnosprawnościami.

Stosowanie porównań odnoszących się do niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności psychicznej (zaburzeń psychicznych), jako pejoratywnych epitetów, naśladowanie w sposób karykaturalny gestów i ruchów mimowolnych (kojarzonych często z sytuacją osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym), nawet pomimo braku takiej intencji autorów prowadzi do stygmatyzacji, odbiera godność i wzmacniania wykluczenie społeczne tych osób.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami przypomina, że takie działania są niezgodne z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Oburza nas fakt, iż twórcy spotu zlekceważyli cel Konwencji: zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami godnego życia w społeczeństwie na równych zasadach i korzystanie przez nie ze wszystkich praw człowieka. Jak osoba z niepełnosprawnością psychiczną po emisji tego spotu ma wziąć udział w wyborach i zrealizować swoje podstawowe prawo obywatelskie?

Zwracamy się do wszystkich uczestników życia publicznego o głębszą refleksję w tym zakresie, powstrzymanie się od działań dyskryminujących i natychmiastowe zakończenie trwających akcji i rozpowszechniania nagrań oraz komunikatów naruszających prawo międzynarodowe i powszechnie przyjęte standardy komunikacji społecznej.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).