Ilustracja: ikona wózek inwalidzki

PFON i organizacje osób z niepełnosprawnościami są poważnie zaniepokojone planami zmian ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym przesłaliśmy list na ręce przewodniczącego klubu poselskiego tej partii.

 

Według projektu autorstwa posłów PiS, środki Funduszu miałyby zostać wykorzystane do wypłat „jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, a także renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, o których mowa w odrębnych przepisach oraz kosztów ich obsługi”.

Tymczasem środowiska osób z niepełnosprawnościami miały nadzieję, że niedawne utworzenie Funduszu pozwoli na stworzenie systemowych rozwiązań wsparcia nie na zasadach projektowych, ale jako trwałych rozwiązań gwarantowanych. „Wyrażamy obawy, że przeznaczenie środków z Funduszu na wypłatę dodatkowych emerytur i rent to uniemożliwi” - stwierdzono w liście.

W związku z tym autorzy listu zadają przewodniczącemu klubu poselskiego PiS Ryszardowi Terleckiemu szereg pytań o dalsze funkcjonowanie Funduszu po wprowadzeniu zmian proponowanych przez posłów:

 • o dalsze losy uruchomionych w 2019 r. programów„Usługi opiekuńcze dla osób
  niepełnosprawnych", „Opieka wytchnieniowa”, „Centra opiekuńczo-mieszkalne",„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej",
 • o łączną kwotę środków z Funduszu, jaka po ewentualnych zmianach zostanie w 2020 r. przeznaczona wyłącznie na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
 • o ewentualne podwyższenie wraz z waloryzacją rent i emerytur także progu dochodowego dla osób uprawnionych do świadczenia „500+ dla osób z niepełnosprawnościami”, które także jest finansowane z Funduszu (obecnie granica dochodu uprawniająca do tych świadczeń to 1100 zł brutto miesięcznie).

Wraz z listem przewodniczący klubu Ryszard Terlecki otrzymał też propozycje reform  systemowych, przygotowane w ramach ubiegłorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, które nie tylko mogą polepszyć sytuację tej grupy społecznej, ale też przynieść lepsze wykorzystanie środków publicznych.  Ich pierwotnym adresatem był premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te dokumenty zamieszczamy do pobrania poniżej.

List został podpisany przez przewodniczącego Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, ale jego sygnatariuszami są także przedstawiciele licznych organizacji i inicjatyw. Ich lista wciąż rośnie.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).