Ilustracja: Grafitti z maseczką ochronną i napisem COVID-19 / Foto: Adam Nieścioruk - Unsplash

Osoby przebywające w polskich domach pomocy społecznej i podobnych placówkach są 30-krotnie bardziej narażone na zakażenie COVID-19 niż inni obywatele – pisze w kolejnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący PFON. Wskazuje przy tym na potrzebę zwiększenia koordynacji i uspójnienia działań organów rządu oraz – wzorem innych krajów - wykorzystanie wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, skierował do premiera Mateusza Morawieckiego kolejny list, w którym uszczegóławia postulaty związane z działaniami kryzysowymi w związku z epidemią COVID-19, dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami i seniorów korzystających z instytucji całodobowych.

„Bardzo dziękujemy za działania podjęte po naszym ostatnim piśmie przez Panią Minister Iwonę Michałek i Pana Ministra Pawła Wdówika” - pisze przewodniczący PFON. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że okres ten pokazał konieczność większej koordynacji i uspójnienia działań wszystkich zaangażowanych resortów, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia.

Jak podkreśla, polskie statystyki pokazują, że osoby przebywające np. w domach pomocy społecznej są 30-krotnie bardziej narażone na zakażenie COVID-19 niż inni obywatele naszego kraju.

Wskazuje też, że kluczowym czynnikiem działań kryzysowych mogłoby być wykorzystanie wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, tak jak to uczyniono w innych krajach. „W Polsce użycie tych sił na odpowiednio wczesnym etapie mogłoby zapobiec tragedii” - podkreśla dr Krzysztof Kurowski.

W liście zawarto dziewięć szczegółowych rozwiązań, które zapobiegłyby rozszerzaniu się zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Przewodniczący deklaruje też w imieniu PFON i współpracujących organizacji środowisk osób niepełnosprawnych pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych.

 

 
 
Fotografia: Adam Nieścioruk on Unsplash
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).