Z PFON

Spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego - głosowanie

18 czerwca 2015 r. w siedzibie PFON odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW). Powstanie Federacji to jeden z ważnych efektów zrealizowanego przez PFON w latach 2013-2015 projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

 
12 Kongres PFON - foto

20 delegatów reprezentujących dziewięć organizacji członkowskich obradowało 11 czerwca 2015 r. w Warszawie na Kongresie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. XII Kongres PFON miał charakter programowo-sprawozdawczy.

 
Stowarzyszenie Mówić bez Słów - logo

19 maja 2015 r. Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych PFON nowej organizacji – Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”.

 
Konferencja w Gdańsku

20 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się ogólnokrajowa debata "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio". Uczestnicy wystosowali do parlamentarzystów, rządu, samorządu i administracji publicznej apel "o godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce”.

 
Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy - okładki

W dziale „Publikacje PFON” zamieszczamy trzy nowe opracowania dotyczące problematyki zatrudnienia wspomaganego, w których prezentujemy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy: rekrutacji trenerów pracy, ich szkolenia oraz monitorowania i zarządzania ich pracą.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).