Z PFON

mikrofon

20 kwietnia 2015 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio".

 
logo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Nasza strona wzbogaciła się o nowy dział "Klasyfikacja ICF", w którym zamieszczamy materiały na temat Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Dostępne jest również polskie tłumaczenie dokumentu. Zapraszamy do lektury.

 
Biuro PFON w Warszawie

Bieżące problemy polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami i stan wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku - to tematy spotkania prezesów i przewodniczących zarządów organizacji osób niepełnosprawnych, które odbyło się 4 marca 2015 r. w siedzibie PFON.

 
organizacja pożytku publicznego

Serdeczną prośbę o przekazanie 1 proc. podatku od dochodów osobistych kierujemy do sympatyków PFON, którzy chcieliby wesprzeć jego aktywność. Zebrane środki zostaną wykorzystane na prowadzenie przez Forum działalności służącej skutecznemu wdrażaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 
projekt trener pracy - logo

Rozumienie pojęcia pięcioetapowego zatrudnienia wspomaganego, rola trenera pracy i określenie grupy odbiorców tej formy wsparcia - to tematy dyskusji na spotkaniu przedstawicieli Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i personelu projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” z Zarządem Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2015 r. w siedzibie PFON.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).