Z PFON

organizacja pożytku publicznego

Serdeczną prośbę o przekazanie 1 proc. podatku od dochodów osobistych kierujemy do sympatyków PFON, którzy chcieliby wesprzeć jego aktywność. Zebrane środki zostaną wykorzystane na prowadzenie przez Forum działalności służącej skutecznemu wdrażaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 
projekt trener pracy - logo

Rozumienie pojęcia pięcioetapowego zatrudnienia wspomaganego, rola trenera pracy i określenie grupy odbiorców tej formy wsparcia - to tematy dyskusji na spotkaniu przedstawicieli Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i personelu projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” z Zarządem Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2015 r. w siedzibie PFON.

 
projekt trener pracy - logo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna rekrutację na spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizowane w projekcie "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

 
osoba niewidoma z psem-przewodnikiem w tramwaju

Naukowcy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier badają stan przystosowania transportu publicznego w tych krajach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uprzejmie prosimy o wsparcie w zbieraniu informacji badawczych i wypełnienie ankiety na stronie projektu.

 
Życie w integracji - fragment okładki

W dziale "Publikacje PFON" zamieściliśmy nowe, uzupełnione wydanie opracowania "Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną". Załącznikiem do publikacji jest film przedstawiający „system stargardzki”. Zachęcamy do lektury i oglądania.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).