Z PFON

Projekt Trener pracy - logo

31 lipca 2014 r. zakończyliśmy 8-miesięczny etap testowania produktu finalnego opracowywanego w projekcie „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” - trzech zestawów narzędzi do rekrutacji trenerów pracy, ich szkolenia oraz monitorowania i zarządzania ich pracą. W tym czasie zrekrutowaliśmy i przeszkoliliśmy 72 trenerów pracy, którzy objęli wsparciem ponad 480 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na terenie pięciu województw. Więcej informacji - na stronie projektu.

 
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - logo

31 lipca 2014 r. Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych PFON nowej organizacji – Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Do statutowych zadań KSON należy m.in. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działalności organizacji członkowskich i rzecznictwo wspólnych interesów.

 
Kapitał Dolnego Śląska - okładka

Tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami oraz mobilizowanie i integrowanie środowiska, by angażowało się w proces wdrażania Konwencji ONZ - o planach nowych władz PFON mówi w wywiadzie dla pisma "Kapitał Dolnego Śląska" przewodniczący Zarządu PFON Grzegorz Kozłowski.

 
W dialogu - logo

Zwracamy się do  Internautów, w szczególności do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, z prośbą o aktywne wsparcie ważnego i dobrze służącego osobom z niepełnosprawnościami przedsięwzięcia. Pomóżcie nam zebrać jak najwięcej ankiet rozpoznających potrzeby i poglądy środowisk osób niepełnosprawnych dotyczące konsultacji społecznych.

 
flaga Unii Europejskiej

5 maja 2014 r. Zarząd PFON skierował do kandydatów na europosłów pismo z pięcioma kluczowymi pytaniami dotyczącymi ich stanowiska wobec kwestii włączenia i uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Pytania zostały opracowane na podstawie Manifestu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).