Z PFON

Logo BPS

7 listopada 2013 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w tworzeniu korzystnych warunków dla prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Porozumienie obejmuje organizowanie finansowania realizacji programów społecznych, gromadzenie środków finansowych i innych aktywów do zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością oraz powoływanie podmiotów ekonomii społecznej.

 
Obserwatorzy PFON przed budynkiem Trybunału

Blisko dwudziestu obserwatorów PFON uczestniczyło 29 października 2013 r. w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zajmował się skargą Rzecznika Praw Obywatelskich na przepis uniemożliwiający sprawowanie urzędu wójta/burmistrza/prezydenta miasta osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 
Spotkanie na temat deinstytucjonalizacji

25 września 2013 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych gościło Johna Hallorana, Wiceprzewodniczącego Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności i Jana Jařaba, Regionalnego Przedstawiciela Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w Europie. Tematem rozmowy były istniejące w Polsce warunki dla deinstytucjonalizacji.

 
10 Kongres PFON - banner

Zmiana zapisów w statucie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, obejmująca m.in. obniżenie progu liczebności organizacji, która może zostać członkiem PFON - to jedna z kilku kluczowych kwestii omawianych 18 września 2013 r. na X Kongresie PFON. Dyskutowano także o kształcie przyszłego systemu finansowania rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście planowanej likwidacji PFRON.

 
klawiatura - foto

Zapraszamy do korzystania z nowego forum dyskusyjnego "Z Konwencją w przyszłość". Powołaliśmy je do życia przede wszystkim z myślą o naszych, tj. samych osób niepełnosprawnych, powinnościach w walce o wprowadzenie w życie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja otworzyła nowe szanse i perspektywy w dziedzinie walki o nasze prawa, o nowe możliwości poprawy poziomu i jakości życia oraz warunków dla niezależności, aktywności i udziału w życiu społecznym.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).