Z zagranicy

Sala Plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu - ilustracja

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych pozostaje jedynym dokumentem praw człowieka w całości ratyfikowanym przez Unię Europejską. Konwencję przyjęło i ratyfikowało także 27 państw członkowskich. Nakłada to na UE obowiązek respektowania zapisów Konwencji na poziomie europejskim i dostosowania unijnego prawodawstwa tak, by było w pełni zgodne z Konwencją.

 
Logo Światowej Organizavji Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization - WHO) zwraca się do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin oraz do organizacji działających w obszarze rehabilitacji z prośbą o udział w badaniu, którego celem jest przygotowanie Listy Priorytetowych Środków Pomocniczych.

 
Ilustracja: Flaga ONZ

Przyjęta właśnie przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ rezolucja ma zapewnić otwartość i dostępność pracy w ONZ i jej agendach dla osób niepełnosprawnych. Wśród inicjatorów powstania tego dokumentu była Polska.

 
Parlament Europejski

Parlament Europejski zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w programie płatnych staży. Jego celem jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w Parlamencie Europejskim i zapoznanie się z jego działalnością.

 
różnokolorowe kredki

Konsorcjum 12 partnerów z 10 państw europejskich realizujących projekt PATHWAYS zaprasza do udziału w europejskim konkursie na opracowanie loga projektu. Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2015 r.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).