flaga UE

23 grudnia 2010 r. Unia Europejska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Ratyfikowanie przez UE, jako całość, tego traktatu przybliża realizację praw osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nim Europa w roku 2020 ma stać się kontynentem bez barier dla wszystkich swoich niepełnosprawnych obywateli.

 

Ratyfikacja Konwencji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 r., ma spowodować, że w krajach, które ją podpisały a następnie ratyfikowały, osobom niepełnosprawnym zostaną stworzone dokładnie takie same warunki do korzystania z pełni praw publicznych, jakimi cieszą się osoby sprawne. 80 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, czyli co szósty jej obywatel, cierpi z powodu lżejszej lub cięższej niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 43 Konwencja podlega ratyfikacji przez państwa sygnatariuszy oraz formalnemu zatwierdzeniu przez regionalne organizacje integracyjne. Konwencję podpisały (czyli zadeklarowały zamiar ratyfikacji) wszystkie kraje Unii. Nie wszystkie jednak ją ratyfikowały. Do grupy 11 krajów, które tego nie uczyniły, należy również Polska. Ratyfikowanie Konwencji (do tej pory zrobiło to 16 członków UE) zobowiązuje państwa do wdrożenia jej zapisów.

Konwencja nakłada na państwa wiele zobowiązań, których realizacja wymaga dostosowania prawa i podjęcia różnych przedsięwzięć organizacyjnych lub edukacyjnych. Wszystkie późniejsze strategie i programy unijne muszą być zgodne z postanowieniami Konwencji.

Państwa sygnatariusze są zobowiązane do składania sprawozdań z realizacji postanowień Konwencji Komitetowi Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, złożonemu z niezależnych ekspertów. Komitet ma także wskazywać niedociągnięcia w tym zakresie i wydawać stosowne zalecenia.

Według prof. Romana Wieruszewskiego, ratyfikacja przez Prezydenta RP Konwencji, która dotyczy wolności i praw człowieka, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., wymaga uprzedniej zgody parlamentu wyrażonej w ustawie. Ratyfikowanie Konwencji oznacza, że każda osoba niepełnosprawna będzie mogła dochodzić swoich praw - np. prawa do edukacji - powołując się na jej przepisy, a urzędy lub inne instytucje, sądy nie będą mogły odmówić realizacji jakiegokolwiek prawa zawartego w Konwencji pod pozorem jego niezgodności z innymi przepisami. Konwencja ma pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym, ustępując jedynie konstytucji.

Yannis Vardakastanis, przewodniczący Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych podkreślił: „Unia Europejska nie tylko wykonała największy krok w swojej historii, ale także wysłała pozytywny sygnał do tych krajów członkowskich, które jeszcze Konwencji nie ratyfikowały. Już czas podjąć to zobowiązanie w stosunku do praw osób z niepełnosprawnością”.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).