flaga ONZ

Kolumbia jako setne państwo ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych z zadowoleniem przyjmuje tę ratyfikację dokumentu i pragnie, aby Unia Europejska podjęła prace nad kolejnymi krokami.

 

Potężne narzędzie integracji

Ta Konwencja, często nazywana pierwszym międzynarodowym traktatem XXI wieku dotyczącym praw człowieka, posiada potencjał wprowadzenia istotnych zmian w życie wielu ludzi. W przybliżeniu, 10 % populacji ludzkiej na świecie (ok. 650 milionów ludzi) żyje z niepełnosprawnością. W Europie ta grupa stanowi 15 % ludności i wiele z tych osób jest w pełni wyłączonych z udziału w gospodarczym, społecznym oraz politycznym życiu ich społeczności. Sekretarz Generalny Ban Ki Moon z zadowoleniem przyjął 100 podpisanie traktatu, które miało miejsce w Bogocie, Kolumbia, mówiąc, że „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest potężnym narzędziem integracji i rozwoju”.

Konwencja ta wzbudziła wiele nadziei wśród ruchów na rzecz osób niepełnosprawnych na całym świecie. W szczególności, ratyfikacja Konwencji przez Unię Europejską jest jawnym przesłaniem, że prawa osób niepełnosprawnych są priorytetem tego regionu. Mocne zaangażowanie się w sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych musi więc być dowiedzione poprzez bezzwłoczne podjęcie konkretnych środków, aby dopasować państwowe regulacje prawne i praktyki do standardów Konwencji.

 

Czekając na 10 ratyfikacji w Unii Europejskiej

Wciąż oczekujemy na ratyfikację Konwencji przez 10 z 27 członków Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o implementację Konwencji ONZ, instytucje Unii Europejskiej muszą dopilnować, aby ruch na rzecz osób niepełnosprawnych został włączony, w szczególności we wszystkie istotne procesy decyzyjne. W istocie, obowiązkiem jest aktywne zaangażowanie reprezentatywnych organizacji osób niepełnosprawnych. Musi być to szczególnie brane na poważnie podczas ustalania struktur dotyczących implementacji i monitoringu Konwencji. Musimy nieustannie pamiętać o tym, że tylko te struktury implementacji pozostające wierne zasadzie "Nic o niepełnosprawnych bez niepełnosprawnych", są zgodne z Konwencją.

 

Co europejskie instytucje muszą zapewnić

Yannis Vardakastanis, przewodniczący Europejskiego Forum Niepełnosprawności powiedział: "W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego, Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest dla osób niepełnosprawnych najlepszą linią obrony przed niesprawiedliwym i niewspółmiernym efektem ograniczania wydatków przez rząd". Konwencja, która szybko staje się nieodłączną częścią europejskiego i narodowego prawa, ustanawia wyraźny wzór szacunku dla ludzkiej godności i praw ludzi niepełnosprawnych oraz nakazuje użycie maksimum dostępnych środków w celu promowania tego wzoru.

 

Czego oczekujemy od Unii Europejskiej:

 • wyraźnego centrum w Komisji Europejskiej
 • przemiany istniejącej grupy wysokiego szczebla w Komitet ds. Niepełnosprawności
 • niezależnego europejskiego mechanizmu monitoringowego w celu nadzoru implementacji Konwencji
 • sfinalizowania Protokołu Fakultatywnego

 

Kontekst

Artykuł napisany przez Ośrodek Informacji ONZ: Szef ONZ z zadowoleniem przyjmuje "kamień milowy", czyli setną ratyfikację konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).