Salzburg - panorama Starego Miasta

1 grudnia 2011 r. w odbyła się Brukseli uroczystość wręczenia nagrody Access City Award 2012. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest Salzburg (Austria), który przez najbliższy rok będzie nosić miano miasta najbardziej przyjaznego osobom niepełnosprawnym. W czwórce finalistów znalazł się Kraków.

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej

1 grudnia 2011 r. – Austriackie miasto Salzburg otrzymało dzisiaj nagrodę Access City Award 2012, europejską nagrodę za tworzenie przestrzeni miejskiej dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie to, przyznawane corocznie, jest nagrodą za wysiłki zmierzające do poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do przestrzeni publicznej i wspieranie ich uczestnictwa w życiu miasta. Komisja Europejska doceniła długotrwałe wysiłki podejmowane przez zarządzających miastem Salzburg z bezpośrednim udziałem osób niepełnosprawnych, spójne podejście oraz doskonałe wyniki działań mających na celu zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej.

Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wręczyła nagrodę podczas obchodów Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych . Inicjatywa ta – organizowana we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) – stanowi jedno z głównych działań w ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (IP/10/1505 i MEMO/10/578) oraz wspiera inicjatywy mające na celu poprawę dostępności przestrzeni publicznej w miastach europejskich.

Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości powiedziała: "Udział każdego obywatela w życiu codziennym stanowi centralny element naszej strategii mającej na celu stworzenie Europy bez barier”. "Nagroda Access City zwraca uwagę i pomaga w upowszechnianiu dobrych praktyk w Europie, zwłaszcza teraz, gdy starzenie się społeczeństwa powoduje, że konieczne jest stworzenie przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich. Udostępnienie przestrzeni publicznej może stać się bodźcem dla innowacji i wzrostu gospodarczego. W obecnej sytuacji ekonomicznej kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Chciałabym opracować akt na rzecz dostępności przestrzeni publicznej w Europie i zamierzam przedstawić taki wniosek przed upływem 2012 r.”.

Europejskie jury wybrało Salzburg ze względu na jego wyjątkowe osiągnięcia we wszystkich najważniejszych obszarach decydujących o dostępności przestrzeni publicznej. Chodzi o: budynki i miejsca publiczne; transport i związaną z nim infrastrukturę; technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym nowe technologie, obiekty użyteczności publicznej oraz usługi publiczne.

Pozostałymi finalistami były następujące miasta (w porządku alfabetycznym):

 • Kraków (Polska), wybrany za podejmowanie wysiłków mających na celu zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej w bardzo trudnym otoczeniu, charakteryzującym się niedostępną infrastrukturą, oraz za szczególną uwagę przywiązywaną do udostępniania zabytków;
 • Marburg (Niemcy), wybrany za długotrwałe dążenie do udostępnienia przestrzeni publicznej; wyraźną, długookresową strategię na przyszłość oraz godną naśladowania integrację niepełnosprawnych w projektach dotyczących dostępności przestrzeni miejskiej, od etapu planowania po wykonanie;
 • Santander (Hiszpania), miasto nominowane ze względu na spójne programy w zakresie przyjaznego podejścia do kwestii dostępności przestrzeni publicznej, wzorowane na projektowaniu uniwersalnym, jak również za jakość i trwałość osiągniętych wyników.

W drugiej edycji nagrody Access City Award otrzymano kandydatury 114 miast z 23 państw członkowskich UE. Uczestniczące miasta musiały przedstawić dowody potwierdzające ich wysiłki i osiągnięcia w zagwarantowaniu każdemu obywatelowi – niezależnie od wieku i sprawności – równego dostępu do przestrzeni publicznej.

Poszczególne komisje krajowe złożone z osób niepełnosprawnych oraz ekspertów w zakresie dostępności przestrzeni publicznej wstępnie wyłoniły trzydzieści jeden kandydatur, które następnie wzięły udział w selekcji na poziomie europejskim.

 

Kontekst

"Dostępność przestrzeni publicznej" oznacza dostęp osób niepełnosprawnych, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych obiektów i usług. Obecnie odbywa się druga edycja corocznego konkursu o nagrodę Access City Award.

Pierwszą nagrodę wygrała Avila w Hiszpanii (IP/10/1641). Obok zwycięzcy i trzech finalistów jury zwróciło uwagę na następujące miasta, przyznając im wyróżnienie specjalne:

 • Grenoble (Francja) w kategorii obiektów użyteczności publicznej oraz usług publicznych: za długoletnie zaangażowanie na rzecz udoskonalenia dostępności przestrzeni publicznej oraz spójną politykę włączenia społecznego, której fundament stanowi dostępna infrastruktura;
 • Lublana (Słowenia) w kategorii transport i powiązana infrastruktura: za infrastrukturę, która jest spójna i zintegrowana z koncepcją dostępności w centrum miasta (autobusy wyposażone w sprzęt audiowizualny odtwarzający komunikaty o przystankach, informacje w języku Braille’a na przystankach autobusowych, mapa centrum miasta dla niewidomych);
 • Ołomuniec (Republika Czeska) w kategorii informacja i komunikacja, w tym nowe technologie: zastosowanie technologii zaowocowało innowacyjnymi projektami takimi jak multimedialny przewodnik turystyczny – nowe interaktywne urządzenie nawigacyjne zawierające system GPS, jak również informacje audiowizualne w kilku językach;
 • Terrassa (Hiszpania) w kategorii budynki i przestrzeń publiczna; trwałe wysiłki zmierzające do udostępnienia obiektów historycznych; skoncentrowanie się na wyeliminowaniu przeszkód architektonicznych w budynkach mieszkalnych, w parkach, na ulicach, na placach oraz w budynkach zaklasyfikowanych do dziedzictwa narodowego, w tym instalacja wind, podjazdów i mostów.

 

Więcej informacji na stronach internetowych:

 

Kontakt:

 • Matthew Newman +32 2 296 24 06
 • Mina Andreeva +32 2 299 13 82
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).