Europejska Unia Głuchych - logo

Komisja Europejska przyznała grant na pilotażowy projekt INSIGN przygotowany przez Europejską Unię Głuchych (European Union of the Deaf - EUD), który ma pomóc w komunikacji między osobami głuchymi i słabosłyszącymi a instytucjami europejskimi - reprezentantami politycznymi i administracją publiczną.

 

Pod uwagę zostaną wzięte narodowe języki migowe i podpisy (komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym), jako podstawowe narzędzia komunikacji dla osób, które mają kłopoty ze słuchem.

Języki migowe powstały w sposób naturalny w społecznościach osób głuchych. W Europie mieszka prawie milion osób, dla których język migowy stanowi podstawowy środek komunikacji. Język mówiony pozostaje dla nich obcym, w najlepszym wypadku drugim językiem. Jakkolwiek głusi komunikują się między sobą bez przeszkód, to wyzwaniem jest dla nich jest integracja ze środowiskami edukacyjnymi, społecznymi i zawodowymi, ponieważ słysząca większość nie posługuje się ich językiem.

Ta obustronna bariera komunikacyjna istnieje także podczas kontaktu osoby głuchej z instytucjami Unii Europejskiej. Większość pracowników tych instytucji, włączając w to najwyższych rangą urzędników i parlamentarzystów, używa języka mówionego. Pojawia się więc potrzeba angażowania tłumaczy lub zapewnienia dostępu do tekstu wyświetlanego w czasie rzeczywistym. Znaczna część trudności w odniesieniu do interpretacji języka migowego dla wszystkich języków UE jest związana z aspektami organizacyjnymi, w szczególności z potrzebą zaawansowanego planowania, koordynacji i kosztów osobowych (w tym podróży i zakwaterowania) oraz infrastruktury.

Projekt INSIGN to odpowiedź na decyzję Parlamentu Europejskiego, która uznaje implementację obsługi języka migowego za oczywistą potrzebę.

Podmioty realizujące projekt:

 • European Union of the Deaf
 • Designit
 • IVéS
 • SignVideo
 • Heriot-Watt University
 • European Forum of Sign Language Interpreters.
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).