raport - okładka

Kondycja prawna poszczególnych krajów dotycząca wdrażania i egzekwowania przepisów antydyskryminacyjnych w zakresie zatrudnienia - to temat raportu „National protection beyond the two EU anti-discrimination Directives: The grounds of religion and belief, disability, age and sexual orientation beyond employment” opracowanego pod koniec 2013 r. przez ekspertów Komisji Europejskiej z różnych krajów.

 

Zarówno państwa członkowskie, jak i te, które dopiero zamierzają przystąpić do Unii Europejskiej, zostały poddane szczegółowej analizie pod względem przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania ze względu na wiek, przekonania, wyznanie, orientację seksualną i niepełnosprawność. Celem analizy jest rozszerzenie ochrony prawnej przed dyskryminacją poza wytyczne zawarte w już obowiązujących unijnych dyrektywach antydyskryminacyjnych.

Teraz, gdy praca stanowi nie tylko dobro konieczne do egzystowania i funkcjonowania w społeczeństwie, ale staje się przedmiotem gry o możliwość zarabiania, grupy szczególnie narażone na dyskryminację (ze względu na wiek, przekonania, wyznanie, orientację seksualną i niepełnosprawność) potrzebują szczególnej ochrony prawnej w dostępie do zatrudnienia. Jak wynika z raportu, stosunek do odmienności w poszczególnych krajach jest zróżnicowany, co wynika głównie z różnic kulturowych. Każdy kraj też inaczej podchodzi do przepisów antydyskryminacyjnych nałożonych przez UE.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).