Access City Award - logo

Komisja Europejska zaprasza miasta liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców do udziału w piątej edycji konkursu Access City Award – europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

 

Przyznawana co roku nagroda jest formą uznania dla miast, które starają się zapewnić osobom z niepełnosprawnością i ludziom starszym dostęp do przestrzeni publicznej - budynków mieszkalnych, placów zabaw dla dzieci, komunikacji miejskiej - oraz do technologii komunikacyjnych. To część szerszych działań Unii Europejskiej na rzecz budowania Europy bez barier. Poprawa dostępności niesie za sobą długotrwałe korzyści gospodarcze i społeczne dla miast, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa.

"Osoby niepełnosprawne wciąż napotykają zbyt wiele przeszkód w życiu codziennym, dlatego też postanowiliśmy uczynić dostępność głównym elementem strategii budowania Europy bez barier" - powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości. - "Konkurs Access City Award to okazja dla miast w całej Europie do zaprezentowania ich wysiłków w dążeniu do zwiększenia dostępności życia miejskiego dla wszystkich mieszkańców. Cieszy mnie fakt, że w europejskich miastach stosuje się tak wiele dobrych praktyk. Dostępność stwarza nowe możliwości biznesowe i może stanowić znaczący bodziec dla innowacji i wzrostu gospodarczego. Zachęcam wszystkie miasta w Europie do udziału w tej wspaniałej inicjatywie, a zarazem do wspólnego budowania Europy dostępnej dla każdego”.

 

Selekcja miast - kandydatów

Jury w każdym kraju, na podstawie kryteriów opracowanych przez Komisję Europejską, może wybrać maksimum trzy najbardziej zasłużone miasta. Krajowi kandydaci będą następnie oceniani przez jury europejskie. KE przedstawi zwycięzców 3 grudnia 2014 r. w Brukseli, podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

Jak wziąć udział

Zgłoszenia należy składać przez internet, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie organizatorów i przesyłając go do 10 września 2014 r.

 

O konkursie

Konkurs zainicjowano w 2010 r., by podnieść poziom świadomości dotyczącej niepełnosprawności i promować inicjatywy zwiększające dostępność w dużych miastach europejskich. Ma on zapewnić osobom niepełnosprawnym równy dostęp do życia miejskiego, a także zachęcić miasta do wzajemnego inspirowania się w dziedzinie innowacji i dobrych praktyk.

Nagrodę przyznaje się miastu, które wyraźnie i trwale poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego oraz ma konkretne plany dalszego rozwoju. Nagroda obejmuje działania w następujących dziedzinach:

 • budynki i przestrzeń publiczna,
 • transport i powiązana infrastruktura,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT),
 • obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne.

 

Nagrodzeni w poprzednich edycjach

Od 2010 roku, w poprzednich czterech edycjach konkursu, wzięło udział 171 miast.

 • W 2010 r. zwycięzcą została hiszpańska Avila. W finale znalazły się również stolica Katalonii - Barcelona, Kolonia (Niemcy) i Turku (Finlandia).
 • W 2011 r. wygrało austriackie miasto Salzburg. Pozostałe trzy nagrody zdobyły: Kraków, Marburg (Niemcy) i Santander (Hiszpania). Wyróżnienia otrzymały: Terrassa (Hiszpania), Lublana (Słowenia), Ołomuniec (Czechy) i Grenoble (Francja).
 • W 2012 r. główną nagrodę zdobył Berlin. Pozostałymi laureatami zostały: Nantes (Francja) i Sztokholm (Szwecja), a wyróżnienia otrzymały: Pampeluna i Bilbao (Hiszpania), Tallaght (Irlandia) i Gdynia.
 • W 2013 r. zwyciężył Göteborg (Szwecja). Drugie miejsce zdobyło Grenoble (Francja), a trzecie - Poznań. Wyróżnienia otrzymały: Belfast (Wielka Brytania), Drezno (Niemcy) oraz Burgos i Malaga (Hiszpania).

 

Polityka UE w zakresie dostępności

Zwiększanie dostępności Europy dla osób niepełnosprawnych to kluczowy element kompleksowej "Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020", która określa ogólne ramy działań w dziedzinie niepełnosprawności i dostępności na poziomie UE, by uzupełniać i wspierać działania państw członkowskich. Szczegółowe przepisy dotyczące dostępności zawarte są w prawodawstwie UE w takich obszarach, jak transport i usługi komunikacji elektronicznej.

Poza prawodawstwem i polityką, UE korzysta z szeregu instrumentów, takich jak badania i działania standaryzacyjne mające na celu zwiększenie dostępności terenów zabudowanych, ICT, transportu i innych dziedzin oraz wspieranie ogólnounijnego rynku dostępnych produktów i usług.

UE dąży również do poprawy funkcjonowania rynku technologii wspomagających dla dobra osób niepełnosprawnych oraz popiera podejście tzw. projektowania uniwersalnego, z którego korzyści czerpie większa część społeczeństwa, w tym osoby starsze i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

Więcej informacji

Czy chcieliby Państwo, aby projekty z Waszego miasta znalazły się w następnej broszurze Access City Award? Czy pragną Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami i działaniami z innymi miastami? Zapraszamy na stronę konkursu.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).