Projekt Trener pracy - logo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na druk i dostawę publikacji w ramach realizacji projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

 

Projekt, realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz KARE, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa 16 maja 2013 r. o godz. 10:00.

 

 


 

Zmodyfikowano: poniedziałek, 06 maja 2013 16:46

W związku z pytaniami dotyczącymi doprecyzowania zadań leżących po stronie Wykonawcy, termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 20 maja 2013 r. godz. 10:00, a w zapytaniu ofertowym zostają wprowadzone następujące zmiany:

Pkt. 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY ppkt. I. wydrukowanie publikacji, zgodnie z następującymi parametrami: 1) nakład - otrzymuje brzmienie:

1) nakład:
a) 3 publikacje – 3 x 200 = 600 sztuk
b) 10 publikacji – 10 x 2 000 = 20 000 sztuk

 

Pkt. 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY ppkt. II otrzymuje brzmienie:

II. nagranie 10 publikacji na płyty CD z nadrukiem CMYK w nakładzie 300 egz. każda, druk okładek (zadrukowana kartonowa koperta) oraz włożenie do nich płyt;

 

Pkt. 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY ppkt. III. dostarczenie zamówienia, zgodnie z następującymi wymaganiami: 3) – otrzymuje brzmienie:

3) publikacje i płyty zostaną dostarczone w osobnych opakowaniach zbiorczych. Liczba sztuk publikacji i płyt w pojedynczym opakowaniu zbiorczym będzie uzgodniona z Zamawiającym

 

Pkt. 11 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY otrzymuje brzmienie:

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać " Druk publikacji - oferta".

 

Prosimy o korzystanie z poprawionego zapytania:

 

 


 

Zmodyfikowano: wtorek, 07 maja 2013 13:53

W związku z pytaniami dotyczącymi ISBN uprzejmie informujemy, że drukowane publikacje będą miały numer ISBN nadany przez Zamawiającego.

 


 

Zmodyfikowano: czwartek, 09 maja 2013 15:50

W związku z wprowadzeniem korekty w zapytaniu ofertowym termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22 maja 2013 r. godz. 10:00. W zapytaniu ofertowym zostają wprowadzone następujące zmiany:

Pkt. 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do druku i dostawy 13 publikacji o objętości średnio 150 stron każda.

 

Pkt. 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY dodaje się na końcu akapit:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia średniej objętości publikacji. Ostateczna liczba stron każdej z 13 publikacji zostanie określona w umowie. W związku z tym, Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę.

 

Pkt. 11 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY otrzymuje brzmienie:

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2013 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać " Druk publikacji - oferta".

 

Prosimy o korzystanie z poprawionego zapytania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).