Projekt Trener pracy - logo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, jako podmiot realizujący w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz KARE projekt „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, ogłasza nabór ofert na usługę polegającą na realizacji zadań trenera pracy w ww. projekcie.

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe).

Wykonanie zamówienia nastąpi osobiście – w myśl definicji personelu projektu zawartej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 01 lipca 2013 r.

 

Aktualizacja: 29 listopada 2013

W odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych Wykonawców uprzejmie informujemy, że:

1. Na jednego trenera pracy będzie przypadało średnio 6 – 7 uczestników projektu.

2. Miejsce wykonywania zamówienia w ramach wybranego województwa będzie zależało od tego, skąd będą osoby niepełnosprawne, które się zgłoszą do projektu. Rekrutację będą prowadzili osobiście trenerzy pracy ze wsparciem mentora.

3. Budżet został skalkulowany w oparciu o rozeznanie rynku i wynagrodzenia, jakie funkcjonują obecnie w innych projektach w przypadku stanowiska trenera pracy. Stawka godzinowa powinna uwzględniać wyłącznie wycenę godziny pracy. Koszty przejazdów, Internetu i telefonu będą pokrywane.

 

Aktualizacja: 2 grudnia 2013

Informujemy, że w związku z problemami, które wystąpiły w dn. 1 i 2 grudnia z przesyłaniem ofert na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., termin składania ofert zostaje przedłużony do godz. 12:00. W zapytaniu ofertowym zostaje wprowadzona następująca zmiana:

Pkt. 12 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY, pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Trener pracy – oferta”.

 

Dokumenty do pobrania:

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).