Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór uczestników tematycznych debat konsultacyjnych, dotyczących dostosowania polityk publicznych w Polsce do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Debaty są organizowane w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Odbędą się w Warszawie, ich harmonogram zamieszczamy poniżej.

Czekamy na zgłoszenia osób posiadających wykształcenie wyższe i/lub wieloletnie doświadczenie w działalności w obszarach objętych tematyką debat, a także dobrą znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz doświadczenie w przygotowaniu opracowań, opinii, artykułów, analiz itp.

Od uczestników debat oczekujemy, że zapoznają się z dostarczonymi im materiałami dotyczącymi przedmiotu debaty, w wyznaczonym terminie przed debatą wypełnią dostarczoną im ankietę/kwestionariusz opinii oraz wezmą czynny udział dyskusji podczas samej debaty. PFON podpisze z każdym z uczestników umowę zlecenie i za realizację zadań w ramach każdej debaty wypłaci uczestnikowi wynagrodzenie, a uczestnikom pochodzącym spoza Warszawy zwróci koszty przejazdu.

Ze względu na wymogi formalne projektu nabór uczestników odbywa się poprzez złożenie ofert przez kandydatów. Szczegółowe wymagania, terminy i sposób zgłoszeń oraz dokumenty zgłoszeniowe zawarte są we wpisach w Bazie Konkurencyjności - linki zamieszczamy przy tytułach poszczególnych debat. Debaty odbędą się według poniższego harmonogramu:

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany od 1 marca 2016 r. Jego liderem jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a partnerami w jego realizacji są Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (W-MSON), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON-SW), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) i Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP).

Projekt jest ważnym etapem wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która została ratyfikowana przez nasz kraj we wrześniu 2012 r. Realizacja projektu jest również doniosłym wydarzeniem w postulowanym przez Konwencję procesie angażowania osób z niepełnosprawnościami do udziału w życiu publicznym i politycznym.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).