W ramach projektu prowadzony jest na obszarze całej Polski cykl 60 debat środowiskowych, w trakcie których przedstawiciele organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, a także przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym i regionalnym rozmawiają na temat barier i przeszkód na jakie osoby niepełnosprawne napotykają w korzystaniu ze swoich praw, zwłaszcza w codziennym funkcjonowaniu, w dostępie do usług, w możliwości uczestniczenia na rynku pracy, w procesie edukacji czy w życiu publicznym. Debaty środowiskowe służą zidentyfikowaniu barier w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin w społecznościach lokalnych, w środowiskach w których żyją.

W ramach projektu prowadzony jest także cykl 28 debat tematycznych. Debaty tematyczne poświęcone są poszczególnym artykułom Konwencji dotyczącym korzystania przez osoby niepełnosprawne z powszechnie obowiązujących praw człowieka, a także warunkom, które mają zapewnić by owo korzystanie było takie samo, jak w przypadku osób sprawnych. Debaty tematyczne mają służyć zidentyfikowaniu systemowych barier we wdrażaniu Konwencji. Chodzi tu m. in. o bariery prawne, administracyjne i organizacyjne.  Debaty tematyczne poświęcone są również omawianiu propozycji i rekomendacji, jak takie systemowe bariery likwidować. Uczestnikami debat tematycznych są przede wszystkim szeroko rozumiani eksperci: liderzy organizacji szczebla krajowego i regionalnego, przedstawiciele środowiska naukowego, przedstawiciele administracji, czy kadra kierownicza instytucji zaangażowanych w realizację polityki wobec osób z niepełnosprawnościami.


Przejdź do:

Środowiskowe debaty doradczo-programowe
Tematyczne debaty doradczo - programowe
Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
  • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
  • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
  • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
  • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
  • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
  • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).