Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2011

W roku 2011 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie:

 1. Andrzej Szałach - przewodniczący
 2. Krystyna Mrugalska - wiceprzewodnicząca
 3. Anna Woźniak-Szymańska - wiceprzewodnicząca
 4. Adam Stromidło - skarbnik
 5. Anna Machalica-Pułtorak - sekretarz.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu (23.03, 13.04, 19.05). Jednocześnie regularnie, w formie telefonicznej i mailowej, członkowie Zarządu kontaktowali się w sprawach bieżących.

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 6 uchwał, w sprawie:

 1. przyjęcia Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym na członka zwyczajnego – z dn. 23.03.2011
 2. przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na członka zwyczajnego – z dn. 13.04.2011
 3. odstąpienia od udziału w międzynarodowym projekcie pn. „Projektowanie uniwersalne” – z dn. 13.04.2011
 4. odwołania p. Marka Abramowskiego z funkcji Prezesa Zarządu IMPACT Sp. z o.o. – z dn. 13.04.2011
 5. sprzedaży udziałów Spółki IMPACT – z dn. 19.05.2011
 6. przeniesienia siedziby Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych z ul. Konwiktorskiej 7/9 na ul. Ogrodową 28/30, lok. 416 – z dn. 19.05.2011.

 

19 czerwca 2011 r. odbył się VII Kongres PFON, który debatował nad bieżącą i przyszłą działalnością Forum.

Kongres podjął 2 uchwały:

 

Uchwała NrW sprawie:Wykonanie
1/VI/2011przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych za rok 2010przyjęte przez VII Kongres
2/VI/2011przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych za rok 2010przyjęte przez VII Kongres

 

VII Kongres PFON przyjął 3 wnioski:

 

Wniosek NrTreść wniosku:Wykonanie
1Kongres upoważnia Zarząd do kontynuowania starań o ratyfikację Konwencji i nadanie organizacjom pozarządowym statusu obligatoryjnego konsultanta legislacji. Zobowiązuje się Zarząd do nawiązania współpracy z europarlamentarzystami i strukturami w Brukseli.W dn. 14-17.10.2011 r. odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja nt. "Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020". W jej ramach wydano i rozpowszechniono broszurę zawierającą tekst "Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020" oraz "Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych". Na zakończenie konferencji przyjęto "APEL WARSZAWSKI 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych", który również został rozesłany, m.in. do europarlamentarzystów (szerzej nt. Konferencji w p. II)
2Kongres upoważnia Zarząd do podjęcia starań o popularyzację Konwencji w mediach oraz wśród swoich organizacji członkowskich. Zobowiązać członków do zaktywizowania swoich struktur lokalnych do występowania w sprawach ponadlokalnych.
3Kongres zobowiązuje Zarząd do pracy nad obiegiem idei i informacji wśród członków PFON.Stworzono bazę zawierającą adresy pocztowe i e-mailowe wszystkich ogniw/jednostek organizacyjnych organizacji zrzeszonych w PFON, która na początek została wykorzystana do rozesłania "APELU WARSZAWSKIEGO 2011"

 

Na działalność Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym złożyły się:

 

 

Informacje końcowe

Przez cały rok systematycznie rosła oglądalność strony internetowej PFON. Począwszy od 794 odwiedzających stronę w styczniu (3134 wyświetlenia strony) do 4300 odwiedzających w grudniu (10757 wyświetleń strony). Maksimum odwiedzających i wyświetleń nastąpiło w październiku (odpowiednio 4671 i 10836).

 

Andrzej Szałach
Przewodniczący Zarządu

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).