Inne publikacje

Biała Księga. Niepełnosprawni a transport kolejowy

Opracowanie "Biała Księga. Niepełnosprawni a transport kolejowy - aktualny stan dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się" ukazuje stan dostosowania kolei do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zawiera też rekomendacje dotyczące likwidowania barier, na jakie napotykają w transporcie kolejowym osoby z ograniczoną mobilnością.

 
Kapitał Dolnego Śląska - skan strony

Zachęcamy do zapoznania się z  dwoma wywiadami opublikowanymi w maju 2014 r. w czasopiśmie „Kapitał Dolnego Śląska”: z Łukaszem Banaszakiem (Z Dolnego Śląska do Brukseli) i Damianem Dudałą (Myśl globalnie, działaj lokalnie) – doktorantami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, aktywnie działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 
Model budowania reprezentacji interesów osób z niepełnosprawnością - okładka

W 2012 r. Federacja Mazowia z niemieckim partnerem – Parytetowym Związkiem Socjalnym Berlina („Paritätischer Berlin”) – rozpoczęła projekt „Lokalne Grupy Inicjatywne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”. Projekt w całości został sfinansowany ze środków programu organizacji „Die Aktion Mensch e.V.”. Jego celem było stworzenie lokalnych reprezentacji interesów osób z niepełnosprawnością w trzech miastach powiatowych Mazowsza – Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie i Ciechanowie. Reprezentacje te miały nawiązać współpracę z instytucjami samorządu terytorialnego, by wspólnie spróbować dostosować lokalne polityki do zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 
Droga do opieki w środowisku lokalnym - okładka

„Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi” - to dwa dokumenty, których ideą jest deinstytucjonalizacja, czyli przejście od opieki instytucjonalnej do świadczonej w lokalnym środowisku zamieszkania. Materiały opublikowała Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności.

 
Instytut Obywatelski - logo

"Niepełnosprawni. Czy pełnoprawni?" - pyta o sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce Instytut Obywatelski, zachęcając do lektury nowego cyklu publicystycznego "Lupa Instytutu". Eksperci analizują metody kształcenia osób niepełnosprawnych, sposoby przełamywania stereotypów, bariery architektoniczne.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).