Instytut Obywatelski - logo

"Niepełnosprawni. Czy pełnoprawni?" - pyta o sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce Instytut Obywatelski, zachęcając do lektury nowego cyklu publicystycznego "Lupa Instytutu". Eksperci analizują metody kształcenia osób niepełnosprawnych, sposoby przełamywania stereotypów, bariery architektoniczne.

 

Termin niepełnosprawność wciąż budzi pewne kontrowersje. Wciąż pojawiają się nowe, w moim przekonaniu nietrafne, określenia typu "sprawni inaczej", co brzmi dziwnie i jest sprzeczne z duchem języka polskiego – o barierach językowych i społecznym postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami z prof. Antoniną Ostrowską rozmawia Marzena Haponiuk:

 

 

Nauka możliwie największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w placówkach ogólnodostępnych i możliwie blisko miejsca zamieszkania jest korzystna dla społeczeństwa – o edukacji osób niepełnosprawnych pisze socjolog i ekonomista dr Paweł Kubicki:

 

 

Przestrzeń publiczna jest w Polsce tak urządzona, że bardziej sprzyja wykluczeniu społecznemu niż integracji – o barierach architektonicznych w polskich miastach opowiada koordynator projektu Warszawska Mapa Barier w Stowarzyszeniu SISKOM Adam Piotr Zając:

 

 

W Polsce pracuje 23,4 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce jest więc jednym z najniższych w Unii Europejskiej – sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy komentuje Krzysztof Cibor z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych:

 

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).