Droga do opieki w środowisku lokalnym - okładka

„Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi” - to dwa dokumenty, których ideą jest deinstytucjonalizacja, czyli przejście od opieki instytucjonalnej do świadczonej w lokalnym środowisku zamieszkania.

 

Materiały opublikowała Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności.

Pierwszy dokument jest przewodnikiem dla reformatorów pomocy społecznej, drugi skupia uwagę na narzędziach, z których można korzystać przy przeprowadzaniu postulowanej zmiany.

Zasady kierujące autorami opracowań są dobrze znane z ogólnodostępnych konwencji europejskich, konwencji ONZ i Praw Człowieka. Do grupy wymagającej wsparcia zalicza się „dzieci, osoby niepełnosprawne i mające problemy ze zdrowiem psychicznym lub osoby starsze”, przy czym prawie na każdej stronie podkreśla się podejście upodmiotawiające ową grupę, jej prawa wynikające z konwencji, a nadrzędną wartością wszystkich proponowanych zmian jest „jakość życia” wspieranych obywateli Unii Europejskiej.

Deinstytucjonalizacja to długofalowy program likwidacji zakładów opieki, w których pensjonariusze są odizolowani od społeczeństwa, cierpią różnego rodzaju represje, gdzie panuje pierwszeństwo wymagań organizacyjnych nad indywidualnymi potrzebami oraz – co najważniejsze – kontrola nad własnym życiem właściwe nie istnieje. Istnieją natomiast silne dowody, że przebywanie w zakładach powoduje wiele szkód psychicznych włącznie z utratą możliwości samodecydowania o sobie, nie wspominając o nagminnych naruszeniach podstawowych praw pensjonariuszy.

Autorzy proponują i uzasadniają inny model: przejście do usług świadczonych lokalnie. Wiąże się to ze zmianą kilku paradygmatów myślenia o pomocy społecznej: zastąpienie modelu medycznego społecznym (który niepełnosprawność postrzega jako wynik niekorzystnego otoczenia), zauważanie we wspieranej osobie przede wszystkim obywatela wyposażonego w prawa, a nie pacjenta biernie poddanego procedurom instytucjonalnym. Główne argumenty za przeniesieniem pomocy na poziom lokalny odwołują się do większej niezależności osoby wspieranej, lepszych rezultatów otrzymywanych mniejszym nakładem finansowym, zwiększeniu poziomu integracji w społeczeństwie.

Publikacje przynoszą zestaw środków służących przeprowadzeniu deinstytucjonalizacji. W klarowny sposób opisane lub ujęte w tabelach są zagadnienia dotyczące finasowania, użycia zasobów ludzkich i rzeczowych, korekty ram prawnych, wytyczne służące opracowaniu planu działania. W dokumentach znajdują się również wnikliwe analizy obecnego systemu, które mogą posłużyć do opracowania strategii przejścia uwzględniającej potrzeby zainteresowanych, jak również podstawy dla tworzenia standardów i dobrych praktyk, aby w nowych warunkach nie powielać starych błędów.

Autorzy zdają sobie sprawę z trudności przedsięwzięcia, zaopatrują więc czytelnika w mapę możliwych barier, trudności i problemów hamujących proces przechodzenia do opieki świadczonej na poziomie lokalnym; mogą to być niedogodności architektoniczne, ale również problemy natury instytucjonalnej, czy wręcz mentalnościowej. Wplatane w narrację przykłady pozytywnych rozwiązań pokazują jednak, że przy dobrze skoordynowanym działaniu deinstytucjonalizacja jest możliwa, a nawet jej udane realizacje można znaleźć już teraz w kilku miejscach kontynentu na czele z Danią, która wprowadziła moratorium na budowę nowych zakładów.

Proces deinstytucjonalizacji może się udać, jeżeli wszystkie zainteresowane podmioty, począwszy od szczebla centralnego, a skończywszy na swobodnym wyrażeniu swojej opinii przez niepełnosprawne dziecko, będą partycypować w procesie decyzyjnym już na poziomie planowania, gdy odpowiedzialność zostanie przeniesiona na szczebel lokalny, a organizacje pozarządowe – jeden z filarów reformy – staną się niezależne finansowo.

Autorzy dokumentów pragną, aby deinstytucjonalizacja znalazła się w głównym nurcie polityki. Zwracają się do polityków, wysokich rangą urzędników i wszelkich innych decydentów, aby pomóc im zrozumieć przewagę pomocy świadczonej lokalnie nad instytucjonalną. Oba dokumenty świadomie odwołują się do wartości humanistycznych zapisanych w europejskich konwencjach i stanowiących fundament Unii Europejskiej. Wspólnym mianownikiem nowych rozwiązań jest wysoka jakość życia osoby wspieranej.

 

Pliki do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).