Model budowania reprezentacji interesów osób z niepełnosprawnością - okładka

W 2012 roku Federacja Mazowia z niemieckim partnerem – Parytetowym Związkiem Socjalnym Berlina („Paritätischer Berlin”) – rozpoczęła projekt „Lokalne Grupy Inicjatywne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, którego celem było stworzenie lokalnych reprezentacji interesów osób z niepełnosprawnością w trzech miastach powiatowych Mazowsza – Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie i Ciechanowie.

 

Reprezentacje te miały nawiązać współpracę z instytucjami samorządu terytorialnego, by wspólnie spróbować dostosować lokalne polityki do zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zadaniem zespołu koordynującego było, oprócz zbudowania wyżej wspomnianej reprezentacji i współpracy, stworzenie modelu na bazie tych doświadczeń. W związku z tym, że projekt był na swój sposób innowacyjny, niniejszą publikacją chcielibyśmy pokazać Państwu, w jaki sposób tego rodzaju działania mogą być prowadzone. Przy tworzeniu opisu nie skupialiśmy się na konkretnych przykładach danego miasta lub grupy, lecz wyciągnęliśmy wnioski ze wszystkich ogólnie prowadzonych działań. Aby pomóc Państwu uniknąć trudności, które w naszym projekcie miały miejsce, zamieściliśmy w opisie wiele praktycznych wskazówek.

Na początku publikacji znajdą Państwo dwa artykuły wprowadzające, które należy traktować jako przyczynek do prowadzenia tego i podobnych mu projektów. Następnie przedstawiony został model budowania reprezentacji interesów osób z niepełnosprawnością i inicjowania współpracy z administracją publiczną wraz z opisem jego elementów. Szczegółowy opis każdego z nich pomoże Państwu zakreślić działania, jakie należy podjąć przy budowaniu reprezentacji i następnie jej współpracy z różnymi instytucjami. Ponieważ prezentowany model jest uniwersalny, dowiedzą się Państwo, w jakich jeszcze obszarach można z niego korzystać. Jednocześnie chcielibyśmy Państwu oznajmić, że jest on tylko przykładem i nie należy go traktować jako jedynego prawidłowego — może on bowiem, a nawet powinien, być udoskonalany i rozwijany.

Mamy nadzieję, że publikacja ta pomoże Państwu w prowadzeniu projektów przy budowaniu reprezentacji różnych grup społecznych i przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy nią a instytucjami administracji publicznej. Jednocześnie mamy nadzieję, że przedstawiony przez nas model będzie przez Państwa rozwijany i uzupełniany nowymi pomysłami.

Projekt w całości został sfinansowany ze środków programu organizacji „Die Aktion Mensch e.V.”.

 

Pliki do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).