ICF - okładka

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), jest nowoczesną klasyfikacją komponentów niepełnosprawności i funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Klasyfikację przyjęło 22 maja 2001 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia.

 

Obecnie ICF jest szeroko stosowana w prowadzonych na świecie badaniach i działaniach rehabilitacyjnych, a także w planowaniu i wdrażaniu nowoczesnej polityki wobec niepełnosprawności.

ICF to rezultat wieloletnich, koordynowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), prac międzynarodowego zespołu ekspertów i specjalistów. W rodzinie międzynarodowych klasyfikacji WHO ICF jest jedną z najważniejszych i należy do rodziny międzynarodowych klasyfikacji ekonomicznych i społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rewolucyjne znaczenie ICF polega na zaproponowanym podejściu do niepełnosprawności i jej uwarunkowań. ICF podkreśla, że niepełnosprawność jest złożoną interakcją pomiędzy stanem zdrowia jednostki oraz kontekstowymi czynnikami środowiskowymi oraz osobowymi i koncentruje uwagę na codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. Takie podejście zrywa z tradycyjnym podejściem sprowadzającym niepełnosprawność wyłącznie do upośledzenia fizycznego i problemu medycznego.

Dzięki ICF pełniej i głębiej zrozumiano kwestie praw oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z proponowanym przez ICF podejściem opracowano Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętą przez ONZ w 2006 r.. ICF otwarło drogę m.in. dla indywidualizacji procesu rehabilitacyjnego, dla deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dla upowszechniania idei samodzielności i niezależnego życia tych osób.

PFON aktywnie angażuje się w proces upowszechniania ICF w praktyce rehabilitacyjnej i w dziedzinie polityki publicznej w Polsce. ICF i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wyznaczyły bowiem nowe horyzonty i standardy dla działalności organizacji osób niepełnosprawnych.

W dziale poświęconym ICF publikujemy opracowania szkoleniowe, materiały dotyczące znaczenia teoretycznego i metodologicznego klasyfikacji, a także kompendia dotyczące wykorzystywania ICF w nowoczesnej polityce wobec niepełnosprawności.

 

Do pobrania:

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).