Konwencja ONZ - pierwsza strona

Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to wielki i ważny krok społeczności międzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności - od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

 
broszura - okładka

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, wrzesień 2012

Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne? W czym Rzecznik może pomóc? Jak się skontaktować? - to pytania, na jakie odpowiada broszura RPO. Wydawnictwo zawiera m.in. dane teleadresowe RPO i jego pełnomocników terenowych, do których każdy może się zwrócić o interwencję w obronie swoich praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Rzecznik rozpatruje także skargi dotyczące naruszania praw określonych w Konwencji.

 
Konwencja ONZ w PJM - ilustracja: kadr z filmu

Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przetłumaczony na Polski Język Migowy. Cykl filmów powstał w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

 
Konwencja ONZ w tekście łatwym do czytania - pierwsza strona

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wydana w tekście łatwym do czytania, czyli w formie dla osób, które z powodu swej niepełnosprawności intelektualnej mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści. Twórcy tego wydawnictwa zastrzegają, że opracowanie jest jedynie streszczeniem i wprowadzeniem do pełnego tekstu dokumentu.

 
O Konwencji ONZ - dla dzieci - okładka

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, grudzień 2012

W związku z ratyfikacją przez Polskę Konwencji, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych opublikowało tłumaczenie jej tekstu przygotowane przez UNESCO w wersji przyjaznej dzieciom. Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją.

 
Masz prawo - okładka

"Masz prawo" (Borbála Pőcz, Dóra Csányi, Tibor Kárpáti)
Wydawnictwo Namas, październik 2011

"Masz prawo" to uproszczona wersja Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Powstała, aby z treścią tego dokumentu mogły zapoznać się również dzieci. W interesujący sposób mówi o prawach dzieci niepełnosprawnych i dzięki temu promuje ten trudny, ale niezwykle ważny temat. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przeprowadziło merytoryczną konsultację polskiej wersji książki.

 
Głos Nauczycielski - skan strony

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Instytut Rozwoju Regionalnego w roku 2008 przeanalizowały najważniejsze obszary polskiego prawa i zaproponowały rekomendacje, które zlikwidowałyby zapisy dyskryminujące, wypełniły luki i wprowadziły zmiany zgodne z Konwencją. „Czarna księga” liczy 250 stron formatu A4. Tę profesjonalnie przygotowaną pracę przekazaliśmy rządowi i parlamentowi, ale odnosimy wrażenie, że nie jest ona traktowana jako wkład w przygotowanie ratyfikacji - o problemach z ratyfikacją przez Polskę Konwencji praw osób niepełnosprawnych ONZ mówi Krystyna Mrugalska.

 
Głos Nauczycielski - miniatura

We wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej żyje około 80 mln osób niepełnosprawnych. Co szósty jej obywatel ma ograniczoną sprawność w różnym stopniu od lekkiego do znacznego. [...] Zgodnie z europejską strategią w sprawie niepełnosprawności przyjętą w 2010 r. Europa ma stać się kontynentem bez barier, w którym człowiek o ograniczonej sprawności będzie mógł korzystać z pełni praw dokładnie w tym samym stopniu, co ludzie zdrowi. Termin realizacji tego szczytnego założenia wyznaczono na rok 2020. Ale korzystanie z pełni praw oznacza usunięcie barier, które to wciąż uniemożliwiają - pisze Halina Drachal.

 
Głos Nauczycielski - okładka

W 43 numerze "Głosu Nauczycielskiego" ukazał się artykuł Haliny Drachal "Jaki jest ten świat wokół nas" na temat międzynarodowej konferencji "Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020", która odbyła się 17 października 2011 roku w Warszawie.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).