Publikacje PFON

Podjąć wyzwania, wykorzystać szanse - okładka

Publikacja „Podjąć wyzwania, wykorzystać szanse. Problemy rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych Mazowsza” prezentuje dorobek projektu zrealizowanego przez PFON w latach 2010–2012. Zawiera m.in. przygotowane wzorcowe programy dla kół PZN, PZG, PSOUU i PTSR, które mogą zostać wykorzystane dla rozwijania aktywności organizacji osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych.

 
Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy - okładki

Trzy opracowania dotyczące problematyki zatrudnienia wspomaganego - to rezultat projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Prezentują one (w językach: polskim i angielskim), wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenerów pracy: ich rekrutacji, szkolenia oraz monitorowania i zarządzania ich pracą.

 
Życie w integracji - okładka

Publikacja „Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną”, adresowana przede wszystkim do samorządowych władz i administracji, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, ma umożliwić zapoznanie się ze sprawdzonymi rozwiązaniami, dobrze służącymi uzyskiwaniu trwałej poprawy jakości życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 
Kompendium dobrych praktyk - okładka

Raport "Kompendium dobrych praktyk. Zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej" ukazuje przykłady dobrych praktyk wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, stanowiących część badania dotyczącego zatrudnienia wspomaganego w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

 
Indywidualny staż i wsparcie - okładka

Autorzy opracowania "Indywidualny staż i wsparcie. Zatrudnienie wspomagane - podejście oparte na dowodach", niczym studenci, starają się wyjaśnić zagadnienie, przedstawić zebraną wiedzę w spójny sposób, sformułować użyteczne pytania, udzielić na nie odpowiedzi przy użyciu rygorystycznych metod badawczych i rozpowszechniać nowe informacje. Mając jednak za sobą lata badań nad kwestiami dotyczącymi zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, postanowili podsumować swoje dotychczasowe doświadczenia.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).