Analiza korzyści biznesowych - okładka

Celem raportu "Analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności" jest szeroka prezentacja faktów o charakterze ekonomicznym, potwierdzających istnienie korzyści, jakie płyną z równouprawnienia, różnorodności i integracji społecznej.

 

Powinniśmy - piszą autorzy - odejść od postrzegania różnorodności jako kwestii wyłącznie różnic między ludźmi i uznać, że firmy mogą prosperować dzięki wykorzystaniu zróżnicowania i elastyczności swoich pracowników oraz klientów.

W trudnej sytuacji ekonomicznej wykorzystanie talentów wszystkich pracowników staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Uwzględnienie różnorodności pracowników i wspieranie środowiska pracy, umożliwiającego integrację społeczną może bowiem przynieść korzyści biznesowe i przewagę rynkową. Właśnie trudne warunki gospodarcze skłoniły nas do ponownego przyjrzenia się sprawom, które pomagają zrozumieć przydatność polityki różnorodności w osiąganiu pozytywnych rezultatów biznesowych.

Niekwestionowaną, umożliwiającą powodzenie w biznesie zaletą brytyjskiego rynku pracy jest jego elastyczność oraz skuteczne wykorzystanie umiejętności wszystkich pracowników i zalet różnych systemów pracy. Wielka Brytania jest uznawana za jeden z najbardziej zróżnicowanych krajów świata. Szacunek dla tej różnorodności i podejście oparte na integracji społecznej, daje firmom dostęp do najszerszego grona utalentowanych pracowników i stwarza przewagę konkurencyjną.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).