Europejskie modele aktywizacji - okładka

Publikacja jest zapisem pięciu konferencji z cyklu "Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”, zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 

Projekt obejmował kompleksową prezentację modeli aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wypracowanych w pięciu wysoko rozwiniętych, "starych” krajach Unii Europejskiej: Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech.

Niektóre z nich, takie jak Szwecja czy Holandia, od lat są postrzegane jako państwa najbardziej w Europie "socjalne”, traktujące problemy osób niepełnosprawnych pierwszoplanowo.

Podobny do nich punkt widzenia prezentuje system francuski, choć tam większy nacisk położony jest na współpracę administracji z organizacjami pozarządowymi. Niektóre państwa, jak na przykład Niemcy, znane są z wnikliwie przeanalizowanego i precyzyjnie wdrożonego na szeroką skalę systemu zatrudnienia chronionego dostosowanego do potrzeb osób poważnie niepełnosprawnych, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną. W Wielkiej Brytanii główny nacisk położony jest na indywidualizację podejścia do każdej osoby niepełnosprawnej wchodzącej na drogę aktywizacji zawodowej.
 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).