Euroniepełnosprawni

Fragment analizy regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących osób niepełnosprawnych autorstwa Krzysztofa Kurowskiego, doktoranta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - materiał z biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1 (12) / 2009

Analiza regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących osób niepełnosprawnych autorstwa Krzysztofa Kurowskiego, doktoranta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrane fragmenty opublikowaliśmy w biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1 (12) / 2009. Poniżej publikujemy pełny tekst.

Czym jest Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych - przybliża Anna Rozborska, wybrana do zarządu EDF jako przedstawicielka PFON. Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009.

Materiał Małgorzaty Koter-Mórgowskiej na temat genezy i zadań Międzynarodowej Federacji Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (FIMITIC), opublikowany w Biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

Tekst Anny Firkowskiej-Mankiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej) o Międzynarodowym Stowarzyszeniu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną - pierwszej i jedynej tej rangi światowej organizacji zajmującej się badaniami naukowymi nad niepełnosprawnością intelektualną i związanymi z nią zaburzeniami rozwoju oraz nad sytuacją osób z tą niepełnosprawnością i ich rodzin. Materiał opublikowany w Biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).