EDF przyjmuje deklarację przeciwko przymusowej sterylizacji kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami

25 listopada 2009, w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, EDF przyłączyło się do walki przeciwko wszelkim formom przemocy związanej z płcią, której ofiarami są tysiące kobiet w Unii Europejskiej i na całym świecie. Wszelkie formy sterylizacji bez pełnej informacji i zgody, muszą być traktowane jako przemoc.

EDF nawiązując do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych uznaje przymusową sterylizację za formę przemocy naruszającą prawo osób z niepełnosprawnościami do założenia rodziny, decydowania o liczbie dzieci, dostępu do informacji o planowaniu rodziny i reprodukcji oraz do kontroli swojej płodności - na takich samych zasadach, jak inni ludzie.

Aby uczcić ten dzień, EDF przyjęło Deklarację przeciwko przymusowej sterylizacji dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami.

25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, EDF przyłącza się do walki przeciwko wszystkim formom przemocy ze względu na płeć, jakiej doznają tysiące kobiet w Unii Europejskiej i na świecie stając się jej ofiarami.

W świetle postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Art. 16 i 23 mówiące o wolności od wykorzystywania, przemocy i nadużyć oraz o bezpieczeństwie domu i rodziny) EDF stwierdzając, że przymusowa sterylizacja jest formą przemocy i gwałci prawa osób z niepełnosprawnościami do zakładania rodziny, zdecydowało przyłączyć się do informowania o planowaniu rodziny i możliwości posiadania potomstwa oraz zapewnienia możliwości bycia rodzicami na równych prawach z innymi ludźmi.

 

W świetle powyższego EDF deklaruje:
 • W wielu krajach Europy ewidentnie stosuje się przymusową sterylizację w przypadkach osób niepełnosprawnych, w szczególności w stosunku do dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami psychicznymi, bez ich zgody lub zrozumienia takiego zabiegu, pod pretekstem dobra tych osób.
 • Udziałem wielu kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych jest doświadczenie zaprzeczające ich prawom o dostępie do właściwej opieki medycznej i zmuszanie ich - zastraszaniem i presją - do działań niezgodnych z ich życzeniami. Podstawowe prawa człowieka, w tym ochrony własnej integralności ciała i sprawowania nad nim opieki w celu możliwości posiadania potomstwa, są gwałcone i pomijane, bez ich świadomości.

 

W świetle powyższego EDF wzywa:
 • Wszystkie siły społeczne - do przeglądu przepisów prawnych regulujących przymusową sterylizację, adresując ten problem „nieformalnego przyzwolenia” i „dopuszczalność prawną” tak, aby spowodować niezbędne przystosowania prawa, uwzględniające ducha Konwencji, zobowiązującej sygnatariuszy do odpowiednich zmian prawa, respektującego prawa osób niepełnosprawnych do posiadania domu, rodziny, integralności cielesnej - jako podstawowego i nienaruszalnego prawa.
 • Do podjęcia badań nad przymusową sterylizacją osób niepełnosprawnych w Europie, uwzględniających także wiek, płeć i rodzaje niepełnosprawności, które przyniosą dane statystyczne o przymusowej i terapeutycznej sterylizacji.
 • Do prowadzenia niezbędnych działań, które powinny być podjęte w celu zwrócenia uwagi, informowania, szkoleń, skierowanych zarówno do rodzin dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych - najbardziej narażonych na ryzyko przymusowej sterylizacji, jak również do specjalistów ze wszystkich dziedzin opieki zdrowotnej oraz do tych którzy stanowią prawo - aby usłyszeli głosy niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w procesach legislacyjnych i wdrażaniu prawa.

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).