EDF wzywa do poruszenia kwestii niepełnosprawności w Unijnej Strategii dla Młodzieży na następne 10 lat.

W ślad za zeszłorocznymi publicznymi konsultacjami na temat przyszłości polityki Unii Europejskiej wobec młodzieży, w których EDF brało udział, Komisja Europejska przyjęła Komunikat pn. „Strategia Unii Europejskiej dla młodzieży – inwestowanie i umożliwianie; odnowiona otwarta metoda koordynacji ukierunkowania wyzwań i możliwości młodzieży”. Ten Komunikat określa główne wyzwania, którymi Unia Europejska powinna się kierować w stosunku do młodzieży.

Aby zapewnić młodym osobom niepełnosprawnym właściwe podejście w ramach tej strategii, EDF stworzyło raport dotyczący przyszłej strategii dla młodzieży Unii Europejskiej.

Ponieważ młode niepełnosprawne osoby doświadczają dyskryminacji i napotykają dodatkowe bariery w większości obszarów społeczeństwa, EDF wyraźnie podkreśla w swoim komunikacie szczególną wagę włączania kwestii niepełnosprawności we wszelkie sfery związane z młodzieżą. W raporcie szerzej rozwinięte są pewne szczególnie istotne dla młodych osób niepełnosprawnych zagadnienia, takie jak: uczestnictwo, edukacja, zatrudnienie, doświadczenia nieformalne, zdrowie i sport.

 

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).