Aby uświetnić Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych, Komisja Europejska we współpracy z EDF zorganizowała konferencję, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2009 w Brukseli. Przedstawiciele oraz decydenci ruchów osób niepełnosprawnych skoncentrowali się na temacie „Tworzenie warunków do niezależnego życia”. Celem konferencji było lepsze zrozumienie spraw związanych z niezależnym życiem, w szczególności samodzielności ekonomicznej, roli służb publicznych i technologii wspierających.

Vladimir Špidla, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przemawiał do liderów oraz partnerów osób niepełnosprawnych, wśród których znajdowali się: Juan Carlos Ramio Iglesias, reprezentant hiszpańskiej prezydencji UE w 2010 i jednocześnie Dyrektor Generalny Polityki ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Zdrowia (Hiszpanii) oraz Jean-Marc Delizée, Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych Belgijskiego Rządu Federalnego.

 

Osoby niepełnosprawne zaproponowały 19 działań dla Unii Europejskiej

EDF jako organizacja parasolowa europejskiego ruchu osób niepełnosprawnych stworzyło w swoim sprawozdaniu 19 konkretnych propozycji usprawnień europejskiej polityki związanej z niezależnym życiem. Prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego życia w społeczeństwie i do posiadania takich samych możliwości jak inni ludzie jest zagwarantowane w 19 Artykule Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

To prawo jest sednem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, jest podstawą równości we wszystkich sferach życia. Jednak wdrażanie korzystania z niego wymaga zmian w wielu obszarach społeczeństwa. Niezależne życie i pełne włączenie w społeczeństwo wymaga, by dostępne były instytucje wspierające, aby otoczenie było fizycznie przystosowane, aby usługi zapewniane w społeczności były dostępne dla osób niepełnosprawnych, również by dostępne były struktury lokalnych władz. Właśnie sposób realizacji prawa do niezależnego życia jest kluczowy dla zrozumienia co oznacza pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Donata Vivanti, wiceprezes EDF pokreśliła: „Ruch osób niepełnosprawnych w pełni popiera decyzję Rady o ratyfikowaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Jesteśmy jednak bardzo rozczarowani faktem, że Komisja Europejska będzie czekać na ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie, zanim pozwoli narzucić wymagania Konwencji europejskim politykom. Namawiamy, by hiszpańska prezydencja pracowała nad zatwierdzeniem ratyfikacji przez UE bez dalszej niepotrzebnej zwłoki.”

Erzsebet Szollosi, wiceprezes EDF dodała: „Niezależne życie jest prawem fundamentalnym, a zamknięcie instytucji jest jednym z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. EDF wraz z osobami niepełnosprawnymi będzie dalej realizował swój program”. Senada Halicevic, Prezes Stowarzyszenia Self-Adwokatów w Chorwacji przypomniała: „Moje prawdziwe życie zaczęło się gdy miałam 30 lat. Zaczęło się w dniu, kiedy opuściłam zakład (opieki), aby żyć własnym życiem: życiem, które sama sobie wybrałam. Wszystkie osoby niepełnosprawne żyjące w instytucjach muszą mieć szansę na rozpoczęcie swojego prawdziwego życia”.

Źródło: Informacja prasowa EDF

 

Źródlo: Biuletyn Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).