Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - Narody Zjednoczone wzywają Unię Europejską do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju dla osób niepełnosprawnych

Na początku grudnia 2009 Unia Europejska została pierwszą organizacją regionalną, która przyjęła traktat Narodów Zjednoczonych o prawach człowieka - Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja wspólnie z Milenijnymi Celami Rozwoju tworzą potencjał do zniesienia wielu barier, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne. W krajach rozwijających się przyspieszy to ich ekonomiczne, społeczne, kulturalne i polityczne włączenie.

Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych podkreśliło ten właśnie potencjał w swojej nowej rezolucji „Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju dla osób z niepełnosprawnościami”. Organizacje regionalne, takie jak Unia Europejska „zachęcają do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju dla osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez szczególne włączanie zagadnień niepełnosprawności w plany i narzędzia narodowe, zaprojektowane tak, by wspierać ich pełną realizację”.

2 grudnia organizacje pozarządowe oraz organizacje osób niepełnosprawnych wezwały Unię Europejską i wszystkie państwa członkowskie do wdrożenia wymogów rezolucji Narodów Zjednoczonych wraz z Milenijnymi Celami Rozwoju.

Wśród najuboższych osób na świecie, jedna na pięć to osoba niepełnosprawna. Pani Arvidsson z Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka powiedziała: „Prawa człowieka oraz zasady antydyskryminacji muszą być w pełni zintegrowane z Milenijnymi Celami Rozwoju. Społeczność międzynarodowa nie może sobie dłużej pozwolić na wykluczanie osób niepełnosprawnych z globalnych starań, by te cele osiągnąć”. Milenijne Cele Rozwoju wzywają do powszechnej edukacji podstawowej, ponieważ ponad jedna trzecia dzieci na całym świecie, wciąż nie ma w szkole niepełnosprawnych kolegów.

Dr Ádám Kósa, eurodeputowany z Węgier, mówił o roli Unii Europejskiej jako o uczestniku Konwencji. „Unia Europejska musi stworzyć mechanizmy zapewniające pełną implementację i monitorowanie Konwencji w nawiązaniu do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie opartego na prawach człowieka podejścia do wszystkich kwestii pokrewnych i do dalszej lepszej współpracy z Radą. Ten Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypomina nam w Europie, że mamy obowiązki względem osób niepełnosprawnych w krajach rozwijających się.”

Dyrektor EDF, Carla Besozzi wezwała Unię Europejską do jak najszybszego potwierdzenia swojego udziału w Konwencji Narodów Zjednoczonych w 2010 roku. Będzie to kolejny krok dla 65 milionów niepełnosprawnych obywateli Unii Europejskiej do pełnego korzystania ze swoich praw.

Międzynarodowe Konsorcjum Niepełnosprawności i Rozwoju (IDDC), EDF i organizacja LIGHT FOR THE WORLD (Światło dla Świata) chciałyby, aby Unia Europejska, pierwsza organizacja regionalna, która zatwierdziła Konwencję, stała się wiodącym głosem wzywającym do włączenia osób niepełnosprawnych w szczyt omawiający Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2010.

 

Źródlo: Biuletyn Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).