56% Europejczyków uważa, że obecny kryzys doprowadzi do wzrostu poziomu dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

9 listopada 2009 Komisja Europejska opublikowała trzecie badanie Eurobarometru, które miało określić postrzeganie przez mieszkańców Europy różnych form dyskryminacji i różnorodności.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 26 756 ludzi z 30. państw (po raz pierwszy również z trzech krajów kandydujących – Chorwacji, Macedonii i Turcji).

Dyskryminacja na tle etnicznym została uznana za najbardziej rozpowszechnioną w Unii Europejskiej (61%), plasując się niewiele przed dyskryminacją ze względu na wiek (58%) i niepełnosprawność (53%). Postrzeganie dyskryminacji etnicznej pozostaje na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, jednak znacznie wzrosła liczba osób przekonanych, że najbardziej rozpowszechniona jest dyskryminacja ze względu na wiek (wzrost o 16% w stosunku do roku 2008) oraz niepełnosprawność (wzrost o 8% w stosunku do roku 2008).

Nawiązując do wyników badania, należy uznać, że recesja ekonomiczna silnie wpłynęła na percepcję dyskryminacji. Na przykład w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek, większość Europejczyków uważa, że na rynku pracy kryzys doprowadzi również do wzrostu poziomu dyskryminacji osób niepełnosprawnych (56%) oraz ze względu na pochodzenie etniczne (57%). Panuje również przekonanie, że generalnie kryzys będzie miał negatywny wpływ na działania antydyskryminacyjne, które zejdą na dalszy plan w polityczno-finansowych decyzjach rządów.

Specjalne Badanie Eurobarometru na temat dyskryminacji – podsumowanie, raport i raporty krajowe (w językach angielskim i francuskim) – można pobrać ze strony Eurobarometru.

Źródło: Informacja Prasowa EDF

 

Źródlo: Biuletyn Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).