Europa bez barier, z dostępem do informacji dla każdego

24 listopada 2009 Parlament Europejski przyjął Pakiet Telekomunikacyjny, co oznacza szczęśliwy koniec trzyletniej walki o dostęp do społeczeństwa informacyjnego.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT - Information and communication technologies) zasadniczo ułatwiają zawodowe i kulturalne włączanie osób niepełnosprawnych. Jednocześnie brak dostępności tych technologii może tworzyć nowe bariery i prowadzić do nowych form dyskryminacji.

EDF prowadzi kampanię na rzecz e-dostępności dla każdego, w tym dla osób niepełnosprawnych. Pracuje również nad poprawionym Pakietem Telekomunikacyjnym regulującym i grupującym wszystkie europejskie akty prawne o tematyce komunikacji elektronicznej (telefon, faks i Internet), w celu poprawy konkurencyjności tego sektora i poprawy przestrzegania praw konsumenta.

Równy dostęp do telefonów naziemnych, usług faksu, telefonów alarmowych i 112, biura numerów i publicznych budek telefonicznych będzie teraz gwarantowany przez Unię Europejską.

EDF zawsze uznawało, że dostęp do Internetu i technologii informacyjnych jest podstawowym prawem każdego człowieka i obywatela, również niepełnosprawnego. Dlatego też Forum z radością przyjęło wzmocnienie ochrony praw obywateli w dziedzinie dostępu do Internetu, zgodne z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Modyfikacja Pakietu Telekomunikacyjnego przyniesie osobom niepełnosprawnym konkretną poprawę dostępności do usług i produktów telekomunikacyjnych.

Więcej informacji o głównych ułatwieniach dla niepełnosprawnych użytkowników na stronie EDF.

 

Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).