Euroniepełnosprawni

O celach i postulatach Europejskiej Unii Niewidomych (EBU), do której należy również Polski Związek Niewidomych, pisze Anna Woźniak-Szymańska. Materiał opublikowany w Biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009

Uwagi Jarosława Kamińskiego na temat ustawy uchwalonej w 2005 roku w Irlandii (Disability Act 2005), opublikowane w Biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009.

26 listopada 2009 Wspólnota Europejska ratyfikowała (Unia Europejska - czyli w myśl Konwencji „Regionalna organizacja” - nie ratyfikuje Konwencji w takim rozumieniu, jak robią to poszczególne państwa. Rada UE po konsultacji z Parlamentem Europejskim przystępuje do Konwencji, a ONZ to zatwierdza) Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Materiał opublikowany w Biuletynie Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009.

29 października 2009 roku w Brukseli Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Europejskie Konsorcjum Fundacji Praw Człowieka i Osób Niepełnosprawnych zorganizowały seminarium Krajowych Instytucji Wdrażania i Monitoringu określonych w art. 33 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009.

24 listopada 2009 Parlament Europejski przyjął Pakiet Telekomunikacyjny, co oznacza zakończenie trzyletniej walki o dostęp do społeczeństwa informacyjnego. Materiał z Biuletynu Euroniepełnosprawni nr 1(12)/2009.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).