Życie w integracji - okładka

Publikacja, adresowana przede wszystkim do samorządowych władz i administracji, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, ma umożliwić zapoznanie się ze sprawdzonymi rozwiązaniami, dobrze służącymi uzyskiwaniu trwałej poprawy jakości życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

„Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną” może także być inspiracją dla opracowania i wdrożenia podobnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki innych środowisk lokalnych.

Publikacja została przygotowana w realizowanym przez PFON projekcie badawczym pod nazwą "Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń 'systemu stargardzkiego' oraz nowoczesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych".

W przygotowaniu publikacji przyjęto założenie, że - podobnie jak zrealizowane badanie - powinna ona zachować praktyczno-naukowy charakter. Nadrzędną intencją zespołu badawczego było bowiem wykonanie pracy, która osobom zainteresowanym dostarczy przekonujących argumentów i sugestii dotyczących zarówno powinności środowisk lokalnych, jak i możliwości skutecznej poprawy losu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodatkiem do publikacji jest film pod tym samym tytułem - do obejrzenia w dziale "Materiały wideo".

 

Do pobrania:

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).