Trzy opracowania dotyczące problematyki zatrudnienia wspomaganego - to rezultat projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Prezentują one (w językach: polskim i angielskim) wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenerów pracy: ich rekrutacji, szkolenia oraz monitorowania i zarządzania ich pracą (kliknij w miniaturkę okładki, by pobrać publikację w formacie PDF).

 
I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy

Publikacja zawiera wskazówki do rekrutacji trenerów pracy. Określa między innymi: profil kompetencji kandydata na trenera pracy; rolę zawodową (stanowisko) i rekomendowane warunki pracy trenera; wymagania kompetencyjne na stanowisku trenera pracy; wymogi skutecznego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji (PDF: wersja polska - 290 KB, wersja angielska - 262 KB).

 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw 1 - okładka polskaWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw 1 - okładka angielska

 
II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy

Publikacja przedstawia założenia procesu szkolenia trenerów pracy. Prezentuje między innymi warunki organizacyjne, program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dla prowadzących i uczestników. Zawiera kompendium dla trenera pracy obejmujące prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz pytania i odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące prawnych aspektów zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (PDF: wersja polska - 2240 KB, wersja angielska - 2269 KB).

 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw 2 - okładka polskaWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw 2 - okładka angielska

 
III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy

Publikacja prezentuje ogólne i szczegółowe zasady monitorowania pracą trenerów pracy i zarządzania nią przy pomocy Elektronicznego Systemu Monitoringu. Zawiera także zestaw formularzy umożliwiających rejestrację przebiegu współpracy trenera z klientem oraz innych działań prowadzonych przez trenera na rzecz klienta (kontakty z rodziną, pracodawcą itp.) (PDF: wersja polska - 447 KB, wersja angielska - 338 KB).

 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw 3 - okładka polskaWytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw 3 - okładka angielska
 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).