Podjąć wyzwania, wykorzystać szanse - okładka

Publikacja „Podjąć wyzwania, wykorzystać szanse. Problemy rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych Mazowsza” prezentuje dorobek projektu zrealizowanego przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w latach 2010–2012.

 

Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych postawiło nowe zadania nie tylko przed władzami krajowymi i samorządowymi. Doniosłą rolę w skutecznym, tj. przynoszącym realną poprawę położenia osób niepełnosprawnych, wdrażaniu Konwencji mają do odegrania organizacje osób niepełnosprawnych i organizacje działające na ich rzecz. Dużym wyzwaniem jest więc przygotowanie tych organizacji do korzystania z udostępnionych przez Konwencję praw i możliwości.

Wyzwanie to zostało podjęte przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, zrealizowanym w latach 2010–2012. Celem projektu było zwiększenie potencjału i zdolności terenowych ogniw organizacji osób niepełnosprawnych do realizacji procesu aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością w środowiskach lokalnych, w tym rozwinięcie współpracy organizacji pozarządowych z władzami i administracją samorządową.

Publikacja „Podjąć wyzwania, wykorzystać szanse prezentuje dorobek tego ważnego projektu. Zawiera m.in. przygotowane przez jego uczestników wzorcowe programy dla kół PZN, PZG, PSOUU i PTSR, które mogą zostać szeroko wykorzystane dla rozwijania nowoczesnej aktywności organizacji osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych.

 

Do pobrania:

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).