Publikacje PFON

Analiza korzyści biznesowych - okładka

Celem raportu "Analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności" jest szeroka prezentacja faktów o charakterze ekonomicznym, potwierdzających istnienie korzyści, jakie płyną z równouprawnienia, różnorodności i integracji społecznej. Powinniśmy - piszą autorzy - odejść od postrzegania różnorodności jako kwestii wyłącznie różnic między ludźmi i uznać, że firmy mogą prosperować dzięki wykorzystaniu zróżnicowania i elastyczności swoich pracowników oraz klientów.

 
Projekt Atlas - okładka

Opracowanie "Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych. Projekt Atlas" skupia się na ważnej, a niedocenianej dotąd dziedzinie – umiejętnościach społecznych. A więc już nie sterowany zewnętrznie wykonawca, lecz jak najbardziej świadomy pracownik i uczestnik życia społecznego w miejscu pracy. Mówimy o różnego rodzaju kompetencjach społecznych – np. w zakresie komunikacji, pełnienia różnych ról społecznych, kompetencjach obywatelskich (np. kwestia odpowiedzialności, zależności w zespole itp.), kompetencjach zawodowych, towarzyskich i innych.

 
Europejskie modele aktywizacji - okładka

Publikacja jest zapisem pięciu konferencji z cyklu "Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”, zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Projekt obejmował kompleksową prezentację modeli aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wypracowanych w pięciu wysoko rozwiniętych, "starych” krajach Unii Europejskiej: Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech.

 
Dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy - okładka

Kluczowym elementem zatrudnienia wspomaganego jest trener pracy, który łączy funkcje nauczyciela zawodu, doradcy zawodowego, terapeuty zajęciowego i osoby wspierającej. Zatrudnienie wspomagane nie jest w Polsce uregulowane ustawowo. Nie ma też wiarygodnego, precyzyjnego wskazania, jakich osób ma dotyczyć takie rozwiązanie, ale przyjmuje się, że odnosi się ono do osób, którym ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności najtrudniej jest znaleźć i utrzymać zatrudnienie.

 
Raport z analizy systemu prawnego - okladka

Raport z analizy systemu prawnego i zakresu możliwości wprowadzenia w nim zmian w kontekście mainstreamingu produktu w ramach projektu «Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych»" zawiera wyniki badań przeprowadzonych na zamówienie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Przedmiot badań obejmował analizę systemu prawnego i możliwości wprowadzenia w nim zmian, polegających na ustawowym uregulowaniu instytucji trenera pracy (stanowiącej kluczowy element zatrudnienia wspomaganego).

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).