plakat konferencji

17 października 2011 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona wprowadzaniu w Europie i w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Obrady poprzedzi dwudniowe posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF).

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz EDF, rządu, samorządu terytorialnego i liderzy polskich organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska osób niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Podczas obrad polskie organizacje pozarządowe będą miały okazję do zapoznania się z doświadczeniami krajów europejskich. Konwencja ONZ otworzyła nowy okres w polityce społecznej wobec niepełnosprawności, zmieniając dotychczasowe opiekuńczo-charytatywne podejście do osób niepełnosprawnych na podmiotowo-obywatelskie, poprzez tworzenie im możliwości realizacji pełni ich praw.

Kryzys finansowy poważnie utrudnia wprowadzanie w krajach europejskich przyjętej w ubiegłym roku Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności i ratyfikowanej przez UE Konwencji ONZ. Tym problemom będzie poświęcone poprzedzające obrady dwudniowe (15-16 października) posiedzenie Zarządu EDF (European Disability Forum). Władze EDF ocenią, jak bardzo trwający kryzys wpływa na sytuację osób niepełnosprawnych w Europie, a także jak w kryzysowych realiach przebiegają prace dostosowujące prawodawstwo unijne oraz politykę społeczną i gospodarczą Unii do wymagań Konwencji ONZ i Europejskiej strategii. Dyskutowane będą propozycje programów, planów i konkretnych narzędzi służących osiąganiu przyjętych celów strategicznych. Władze EDF będą miały także okazję poznać polskie doświadczenia i dorobek służące integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Organizowanie w kraju sprawującym prezydencję w Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji poświęconej osobom niepełnosprawnym połączonej z posiedzeniem władz EDF stało się już tradycją. Spotkania te służą wymianie poglądów o najważniejszych aktualnych zagadnieniach polityki wobec osób niepełnosprawnych i rozwiązywaniu istotnych problemów w tej dziedzinie.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).