logo edf

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum - EDF) jest międzynarodową organizacją parasolową o charakterze non-profit, zrzeszającą 35 krajowych organizacji osób niepełnosprawnych. Członkami EDF są również międzynarodowe organizacje różnych środowisk osób niepełnosprawnych.

 
Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni - logo

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zostało powołane 8 listopada 2010 r. jako platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej i firm komercyjnych, które działają na rzecz włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 
Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych od kwietnia 2010 roku należy do Koalicji Równych Szans - nieformalnej platformy skupiającej pozarządowe organizacje eksperckie działające na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Do września 2015 działała ona pod nazwą Koalicja na Rzecz Równych Szans.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).