Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych od kwietnia 2010 roku należy do Koalicji Równych Szans - nieformalnej platformy skupiającej organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Do września 2015 działała ona pod nazwą Koalicja na Rzecz Równych Szans.

 

Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Członkowie koalicji to wiodące polskie organizacje eksperckie, od lat aktywne w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji. Koordynatorem koalicji jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

Dokumenty Koalicji:

DataDokument
02.10.2015Koalicja Równych Szans w obronie imigrantów
25.06.2015Koalicja na Rzecz Równych Szans przeciw dyskryminacji
08.04.2015Koalicja na Rzecz Równych Szans do RPO: ustawa równościowa jest niekonstytucyjna
02.12.2014Koalicja na Rzecz Równych Szans o ustawie równościowej
30.05.2014Koalicja na Rzecz Równych Szans apeluje o konsultacje w sprawie nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
13.09.2012Apel o zapewnienie w budżecie na 2013 rok środków niezbędnych do prawidłowego wdrożenia postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
04.05.2012List do premiera w obronie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
10.01.2012Apel do premiera o przyspieszenie prac nad projektem ustawy ratyfikującej Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
07.12.2011Apel do marszałków: Sejmu i Senatu oraz do premiera o uwzględnienie szczególnych potrzeb finansowych Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z ustawowym obowiązkiem realizacji przez ten organ nowych zadań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
19.07.2011List do premiera w sprawie braku zagadnień dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w planie działań polskiej prezydencji i jej priorytetach
19.06.2010Stanowisko dot. projektu ustawy z 21.05.2010 r. o wdrożeniu antydyskryminacyjnych przepisów Unii Europejskiej
10.05.2010Apel do premiera o jak najszybsze wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne
01.04.2010Stanowisko w sprawie prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów regulującego status rządowego pełnomocnika ds. równego traktowania
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).