„Sieć MPD” - logo

Członek zwyczajny PFON. Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” powstała w 2010 r. Działa na terenie całego kraju, obecnie zrzesza 17 organizacji. Do podstawowych celów „Sieci MPD” należy tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym w życiu społecznym.

 

Inne cele to działanie na rzecz wyrównywania ich szans, przeciwdziałanie ich dyskryminacji oraz inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin.

Swoje cele Federacja realizuje m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych i diagnostycznych oraz rozpoznawanie potrzeb osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzenie działalności szkoleniowej i rehabilitacyjnej, organizowanie konferencji, spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych oraz wydawanie publikacji dotyczących problematyki osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

Kontakt:

„Sieć MPD”
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6a

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).